015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

ШКОЛАСКА ДОКУМЕНТА

https://drive.google.com/drive/folders/13eF6VojCl2m3l-ut4z0VwB2YU92OIrOg?usp=sharing


Статут 2024.

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ

ПРАВИЛНИК о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

ПРАВИЛНИК о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА


Анекс 2 ГП 2023-24.

Извештај директора – 01. 09. 2023. – 01. 03. 2024.

Полугодишњи извештајГодишњи план 2023-24.

Школски програм 2023-24

Годишњи извештај 2022-23.


Годишњи план