Izaberite stranicu

РАСПОРЕД ЗВОНА

ПРВИ ЦИКЛУС  –  ОД I ДО IV РАЗРЕДА

МАТИЧНА ШКОЛА, ИО ЛЕТЊИКОВАЦ, ИО ГОРЊА ВРАЊСКА

За одељења која се не деле на групе:

1. час 7:30h – 8:00h
2. час 8:05h – 8:35h
     Велики одмор 8:35h – 8:50h
3. час 8:50h – 9:20h
4. час 9:25h – 9:55h
5. час 10:00h – 10:30h
6. час 10:35h – 11:05h

За одељења која се деле на групе:

I (A) ГРУПА 

1. час 7:30h – 8:00h
2. час 8:05h – 8:35h
     Велики одмор 8:35h – 8:50h
3. час 8:50h – 9:20h
2. час 9:20h – 9:55h

II (Б) ГРУПА 

1. час 10:15h – 10:45h
2. час 10:50h – 11:20h
     Велики одмор 11:20h – 11:35h
3. час 11:35h – 12:05h

Напомена: Промена смене по којој групе раде дешаваће се на недељном нивоу.

ИО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

За одељења која се не деле на групе:

Прва смена

1. час 8:00h – 8:30h
2. час 8:35h – 9:05h
     Велики одмор 9:05h – 9:20h
3. час 9:20h – 9:50h
4. час 9:55h – 10:25h
5. час 10:30h – 11:00h
6. час 11:05h – 11:35h

Друга смена

1. час 12:00h – 12:30h
2. час 12:35h – 13:05h
     Велики одмор 13:05h – 13:20h
3. час 13:20h – 13:50h
4. час 13:55h – 14:25h
5. час 14:30h – 15:00h
6. час 15:05h – 15:35h

МАТИЧНА ШКОЛА, ИО ЛЕТЊИКОВАЦ, ИО ГОРЊА ВРАЊСКА

ДРУГИ ЦИКЛУС  –  ОД V ДО VIII РАЗРЕДА

Група А – понедељак, среда, петак
Група Б – уторак, четвртак

1. час 13:00h – 13:30h
2. час 13:35h – 14:05h
    Велики одмор 14:05h – 14:25h
3. час 14:25h – 14:55h
4. час 15:00h – 15:30h
5. час 15:35h – 16:05h
6. час 16:10h – 16:40h
7. час 16:45h – 17:15h

Напомена:

Промена смене по којој групе раде дешаваће се на недељном нивоу.