ДАНИ ОТВОРЕНЕ ШКОЛЕ

Отворени дани за посете родитеља настави у нашој школи ће се реализовати у школској 2019/2020. години  према следећем распореду:

РАЗРЕД ОТВОРЕНИ ДАН
1. разред 27. 9. 2019 . година
2. разред 29. 11. 2019. година
3. разред 24. 1. 2020. година
4. разред 19. 4. 2020. година
5. разред 25. 10. 2019. година
6. разред 27. 12. 2019. година
7. разред 20. 3. 2020. година
8. разред 24. 4. 2020. година