015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Име и презиме Предмет(и) Врста стручности Степен стручности Лиценца
Цвејић Сања Српски језик и књижевност Професор српског језика VII Да
Веселиновић Живадинка Српски језик и књижевност Професор српског језика VII Да
Којадиновић Светлана Српски језик и књижевност Професор српског језика VII Да
Церовић Копривица Љиљана Српски језик и књижевност Професор српског језика VII Да
Станковић Ћосић Јелена Српски језик и књижевност Професор српског језика VII Да
Данијела Средић Мићић Српски језик и књижевност, СС-библиотекар Мастер проф. српског језика и књижевности VII Не
Катарина Вујић Вукићевић Српски језик и књижевност Мастер професор српског језика VII Не
Васић Марија Енглески језик Професор енглеског језика VII Да
Цветковић Снежана Енглески језик Професор енглеског језика VII Да
Николић Марина Енглески језик Професор енглеског језика VII Не
Сувајџић Аница Руски /Енглески језик Ц-1 Професор руског језика сертификат Ц-1 VII Да
Дејанић Биљана Енглески језик Професор француског језика; сертификат Б-2 VII Да
Пекић Јасминка Руски језик Енглески Ц-1 Професор руског језика Сертификат Ц-1 VII Да
Батановић Биљана Енглески језик Професор енглеског језика VII Да
Живановић Зорица Француски језик, слободне наставне активности Професор француског језика и књижевности VII Да
Михаиловић Марија Немачки језик Мастер професор немачког језика VII Не
Филиповић Мирјана Немачки језик Дипломирани филолог опште лингвистике VII1 Не
Живковић Милена Математика Професор математике VII Да
Симић Владан Математика Професор математике VII Да
Ел Рабади Илија Математика Професор математике VII Да
Илић Деса Математика Дипломирани професор математике и физике; Мастер информатичар VII Не
Џиновић Ана Математика Мастер инжењер технологије VII1 Не
Ковић Бранка Физика Професор физичке хемије VII Да
Михаиловић Тома Физика Професор физике VII Да
Илић Милорад Физика Професор физике VII Да
Церовић Владимир Ликовна култура; слободне наставне активности Професор ликовне културе VII Да
Миљковић Мирјана Ликовна култура; слободне наставне активности Наставник ликовне културе VI Да
Гавриловић Милена Музичка култура, хор Професор музичке културе VII Да
Мићић Мајa Музичка култура Професор музичке културе VII Да
Марковић Иван Хор и оркестар, слободне наставне активности Професор музичке културе; самостални педагошки саветник VII Да
Милица Пантелић Историја Мастер историчар/професор историје VII Да
Живановић Раденка Историја Професор историје VII Да
Тодоровић Снежана Географија Магистар географије; педагошки саветник VII–2 Да
Гајић Зоран Географија Професор географије VII Да
Стојићевић Горан Географија Професор географије VII Да
Васић Сања Хемија; Домаћинство Професор хемије VII Да
Вучићевић Милена Хемија Професор хемије VII Да
Антонић Љиљана Биологија Професор биологије VII Да
Гајић Јелена Биологија Наставник биологије VII Не
Кандић Љиљана Биологија Професор биологије VII Да
Воротовић Ивана Биологија Мастер биолог VII1 Не
Љубишић Зоран Физичко и здравствено васпитање, обавезна физичка активност Професор физичког васпитања VII Да
Гајић Мирјана Физичко и здравствено васпитање, обавезна физичка активност Професор физичког васпитања VII Да
Новаковић Зоран Физичко и здравствено васпитање, обавезна физичка активност Професор физичког васпитања VII Да
Михаиловић Никола Физичко и здравствено васпитања, обавезна физичка активност Професор физичког васпитања VII Да
Московљевић Катарина Информатика и рачунарство /ТТ Професор информатике VII Да
Будимировић Ненад Информатика и рачунарство Професор информатике VII Да
Васић Драгана Техника и технологија Професор техничког образовања VII Да
Јеремић Кристина Техника и технологија Мастер инжењер информационих система и технологија VII Не
Лазић Марија Техника и технологија Мастер професор информатике и технике VII Не
Стојићевић Милош Техника и технологија Професор информатике и технике мастер VII Да
Павлица Зоран Техника и технологија Професор информатике VII Не
Божић Сретен Веронаука Мастер теолог VII 1 Не
Симић Милица Веронаука Теолог и мастер разредне наставе VII Не
Ненадовић Гвозден Веронаука Мастер теолог VII 1 Не