015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

ИО ГОРЊА ВРАЊСКА

Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је комплетно реновирана пре пар година (замењен кров, урађена спољашња изолација и фасада, замењена унутрашња и спољашња столарија и реконструисани санитарни чворови). Делимично је опремљена наставним средствима. Поседује информатички кабинет али са довољним бројем рачунара у односу на број ученика. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица у две смене. Ученици су распоређени у 8 одељења.      

НАЗИВ ШКОЛЕ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
Адреса Милоша Стојићевића Поцерца 60
Руководилац одељења Живадинка Веселиновић
БРОЈ ТЕЛЕФОНА 015/ 395-288
E- MAIL osstojangornjavranjska@gmail.com