ШКОЛСКИ ОДБОР

Никола Веселиновић

дипломирани економиста

Драган Лукић

пољопривредник

Драгана Стојићевић

струковни инжењер заштите животне средине

Горан Бабић

техничар продаје

Данијела Недић

васпитач

Тања Ђурђевић

службеник

Раденка Живановић

професор историје

Јелена Марковић

мастер математике

Светлана Стојићевић

професор разредне наставе