015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

ТИМОВИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24.

Тим за инклузивно образовање

Координатор: Милијана Ђурић

Чланови: Бојана Новаковић Радукић, Тања Трифуновић, Катарина Филиповић, Сара Стојановић, Тамара Милосављевић, Светлана Стојићевић, Андријана Ковачевић, Мирослав Рувидић, Снежана Павловић, Бранка Ђуповац, Зорица Мицић, Драгица Макевић, Рада Марковић Митрић, Маријана Марковић, Сања Лекић, Маја Ђурић, Зоран Јурошевић, Милена Живковић, Снежана Цветковић, Љиљана Копривица Церовић, Кристина Јеремић, Светлана Којадиновић, Раденка Живановић, Јелена Ћосић Станковић, Драгана Васић, Снежана Тодоровић, Зоран Новаковић, Катарина Московљевић, Катарина Вујић Вукићевић, Живадинка Веселиновић, Мирјана Гајић, Илија Ел Рабади, Сања Васић, Сања Цвејић, Ана Џиновић, Јелена Гајић, Аница Сувајџић, Мирјана Миљковић, Милица Симић, Марина Николић, Бранка Ковић, Јасминка Пекић

Представник Савета родитеља: Кристина Валтеровић

Представник ученичког парламента

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Координатор: Зоран Петровић

Чланови:

-матична школа:Младен Лазић,  Живадинка Веселиновић, Данијела Средић Мићић, Милијана Ђурић,Катарина Филиповић,  Сања Јовановић, Драган Вулетић

        – ИО Летњиковац:

 Марија Ђерић, Бојана Новаковић Радукић,Тања Трифуновић,Снежана Цветковић,  Ацо Мићић

  • ИО Поцерски Причиновић:

Живадинка Веселиновић, Драган Вулетић, Бранка Теодорчевић,Владимир Бранковић

  • ИО Горња Врањска:

Живадинка Веселиновић, Зоран Јурошевић, Катарина Филиповић,Катарина Вујић Вукићевић, Дејан Шашић

представник Савета родитеља: Наташа Дражић

представник Ученичког парламена

Тим за самовредновање школе

Координатор: Тања Трифуновић

Чланови: : Младен Лазић, Бојана Новаковић Радукић, Милијана Ђурић, Катарина Филиповић, Мирјана Миљковић

представник Савета родитеља: Драгана Цветковић

представник Ученичког парламена

Тим за стручно усавршавање и професионални развој

Координатор: Андријана Ковачевић

Чланови:

: Тамара Милосављевић, Марина Николић, Снежана Павловић, Снежана Стојићевић

представник Савета родитеља: Снежана Матић

представник Ученичког парламена

Тим за екскурзије и наставу у природи

Координатор: Зоран Гајић

Чланови: Весна Милер, Јасмина Павловић, Маријана Марковић, Рада Марковић Митрић, Раденка Живановић, Милица Пантелић, Љубица Павловић

Тим за професионалну орјентацију ученика

 Координатор: Катарина Филиповић

Чланови: Владан Симић, Јелена Гајић, Бранка Ковић, Аница Сувајџић, Мирјана Миљковић, Милица Симић, Милијана Ђурић, Бојана Новаковић Радукић, Тања Трифуновић

Тим за медијску промоцију школе

Координатор: Марија Ђерић

Чланови: Зорица Живановић, Ружа Матић, Јелена Жутић, Вања Манојловић Данијела Средић Мићић, Бранка Теодорчевић, Ана Џиновић, Марија Михаиловић

Тим за сарадњу са родитељима

 Координатор: Бојана Новаковић Радукић

Чланови: Бранка Ковић, Катарина Московљевић, Снежана Павловић, Милијана Ђурић

Тим за организацију и реализацију такмичења

Координатори: Раденка Живановић

Чланови: Зоран Гајић, Милена Живковић, Милица Пантелић, Снежана Тодоровић, Маја Ђурић и чланови стручног већа за предмет из ког се такмичење реализује у нашој школи

Тим за социјалну и здравствену заштиту ученика и заштиту животне средине

Координатор: Јелена Гајић

Чланови: Ивана Воротовић,  Сања Васић, Данијела Средић Мићић, Снежана Павловић

Тим за прославу Дана школе и прославу Св.Саве

Координатор: Сања Цвејић

Чланови:

: Зорица Живановић, Зоран Новаковић, Ана Џиновић, Марија Михаиловић,Мирјана Миљковић, Владан Симић, Милена Гавриловић, Драгица Макевић, Катарина Вујић Вукићевић, Јелена Ћосић Станковић, Светлана Којадиновић, Сања Лекић, Љиљана Копривица Церовић, Милица Симић, Сретен Божић, Гвозден Ненадовић

Тим за манифестације:

  1. Карневал-Весна Милер, Јасмина Павловић, Милена Гавриловић

2. Дечија недеља- Стефани Вечериновић, Зоран Новаковић, Ана Туфегџић, Љиљана

Копривица Церовић, Сара Стојановић,  Љубица Павловић, Маја Ђурић

3. Светски Дан Рома- Љубица Павловић, Маја Ђурић, Наташа Петровић, Стефани Вечериновић, Ана Туфегџић, Сања Лекић, Сара Стојановић

4. Ликовна колонија- Мирјана Миљковић, Бранка Теодорчевић, Катарина Московљевић, Јелена Жутић, Јелица Стевић, Бранка Ковић, Сања Васић Владимир Церовић, Нада Тадић

5. Европски дан страних језика- Биљана Дејанић, Актив страних језика

6. Дан жена- Учитељи и ученици од 1. до 4. разреда у оквиру одељењских заједница

7. Представа за будуће прваке- Учитељи и ученици 4. разреда ИО Летњиковац

Тим за организовање културно-образовних догађаја „Вече науке и технике“

Стручна већа физике и хемије, истотије и географије

Тим за израду и ажурирање школског сајта, распореда часова и електронског Дневника

Координатор: Илија Ел Рабади

Чланови: Зоран Новаковић, Милена Живковић, Кристина Јеремић

Тим за Фестивал мале драме

Координатор: Сања Цвејић

Чланови: Љиљана Копривица Церовић, Светлана Којадиновић, Јелена Ћосић Станковић, Милица Предић

Тим за вршњачку медијацију

Координатори: Драгана Васић

Чланови: Катарина Московљевић, Бранка Ковић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Координатор: Јасминка Пекић

Чланови: Драгана Васић, Мирјана Церовић, Биљана Дејанић

представник Савета родитеља: Снежана Петаковић

представник Ученичког парламена

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Координатор: Снежана Тодоровић

Чланови: Младен Лазић, Марија Ђерић, Живадинка Веселиновић, Бојана Новаковић Радукић, Милијана Ђурић, Тања Трифуновић, Раденка Живановић, Иван Марковић

представник Савета родитеља: Сузана Стевановић

представник Ученичког парламена