015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

ШКОЛА ДАНАС

Настава у матичној школи у Шапцу одвијаће се у једном објекту у којем наставу похађају ученици распоређени у 13 одељења од I – VIII разреда.

Ова школска зграда је израђена 1965. године и у прилично је добром стању. Школа не поседује фискултурну салу, односно настава физичког се одвија у делу павиљона,  који не испуњава захтеве за реализацију свих програмских захтева овог предмета, спортски терени у дворишту школе добро су урађени и делимично опремљени наставним средствима.

Посебност и значајан квалитет матичне школе је једносменски рад за ученике од 1. до 8. разреда. Овакав дневни ритам примењује се од ове школске године.


М И С И Ј А  Ш К О Л Е

Мисија наше школе је да подстичемо све учеснике у образовно-васпитном процесу да се развијају у складу са својим могућностима и интересовањима, да утичемо на изградњу позитивних ставова и моралних вредности.

Школа на Летњиковцу је нова, похађају је ученици од I – VIII разреда распоређени у 27 одељењa. Почела је са радом октобра 2002. године.

Опремљена је наставним средствима, нема салу за физичко већ се за наставу користи простор свечане сале који самим тим није у потпуности адекватан за реализацију овог програма. Школско двориште, површине преко 4 ha, још увек је у фази израде. Удаљена је од матичне школе 2 km и налази се у приградском насељу Летњиковац.

В И З И Ј А  Ш К О Л Е


Желимо да створимо савремену школу која ће бити по мери ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице, у којој ће ученици бити активни субјекти, родитељи сарадници, а наставници одговорни, ефикасни и професионално оспособљени, а сви заједно задовољни.

Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је комплетно реновирана пре неколико година (замењен кров, урађена спољашња изолација и фасада, замењена унутрашња и спољашња столарија и реконструисани санитарни чворови).

Делимично је опремљена наставним средствима. Поседује информатички кабинет али са недовољним бројем рачунара у односу на број ученика. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица у две смене. Ученици су распоређени у 8 одељења.     

Зграда школе у Поцерском Причиновићу је претходних година генерално реконструисана и сада је то простор који у потпуности задовољава потребе деце која овде похађају наставу у 3 одељења, два чиста и једно комбиновано.

Удаљена је од матичне школе 5 км. Школа има 2 учионице и 1 канцеларију и у складу са тим врши се промена смена и сам наставни процес. Поседује пространо школско двориште и у близини се налази терен локалног фудбалског клуба.