РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ

Директо школе

Милена Вучићевић, дипломирани хемичар

Заменик директора школе

Сања Нинковић, професор разредне наставе

Заменик директора школе

Марија Ђерић, професор биологије

Секретар школе

Сања Јовановић, дипломирани правник

Лице овлашћено за заштиту података о личности

Илија Ел Рабади, дипломирани математичар

контакт телефон: 064/ 3545586