015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ

Директо школе

Младен Лазић, професор разредне наставе

Заменик директора школе

Марија Ђерић, професор биологије

Заменик директора школе

Живадинка Веселиновић, професор српског језика и књижевности

Секретар школе

Сања Јовановић, дипломирани правник

Лице овлашћено за заштиту података о личности

Илија Ел Рабади, дипломирани математичар

контакт телефон: 064/ 3545586