015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Презиме и име Радно место Врста стручности Степен стручности
Младен Лазић Директор школе Професор разредне наставе VII
Ђерић Марија Помоћник директора Професор биологије VII
Веселиновић Живадинка Помоћник директора Професор српског језика VII
Јовановић Сања Секретар школе Дипломирани правник VII
Мићић Тамара Референт за правне, кадровске и административне послове Економски техничар IV
Симић Гордана Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове дипломирани економиста VII
Петровић Катарина Референт за финансијско рачуноводствене послове Економиста VI
Радукић Новаковић Бојана Стручни сарадник психолог Дипломирани психолог VII
Филиповић Катарина Стручни сарадник психолог Мастер психолог VII
Ђурић Милијана Стручни сарадник педагог Дипломирани педагог VII
Трифуновић Тања Стручни сарадник педагог Дипломирани педагог VII
Курдулић Вуковић Александра Стручни сарадник библиотекар Мастер библиотекар информатичар VII
Рашковић Мирјана Стручни сарадник библиотекар Професор српског језика и књижевности VII
Мићић Средић Данијела Стручни сарадник библиотекар Мастер проф. Српског језика и књижевности VII
Вулетић Драган Домар/мајстор одржавања Хемијско технолошки техничар IV
Стојићевић Јованка Чистачица Основна школа НКВ
Лукић Нада Чистачица Зубни техничар IV
Танацковић Лепосава Чистачица Кројач III
Грујић Споменка Чистачица Виша пољопривредна – ратарство VI – 1
Коларић Верица Чистачица Основна школа НКВ
Миловановић Биљана Чистачица Обућарски радник III
Петровић Гордана Чистачица Прехрамбени техничар III
Јовановић Аница Чистачица Трговац – продавац мешовите робе III
Петровић Драгица Чистачица Основна школа НКВ
Драгојевић Зорка Чистачица Хемијски техничар IV
Лукић Славица Чистачица Кројач III
Живановић Олгица Чистачица Израђивач хемијских производа III
Пантелић Мара Кафе-куварица/сервирка; чистачица Женски фризер III
Мићић Ацо Домар/мајстор одржавања Столар III
Бранковић Владимир Домар/мајстор одржавања Бравар III
Шашић Дејан Чистач Техничар друмског саобраћаја IV