015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

УПИС ПРВАКА

        ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ

Упис деце и одређивање термина за тестирање

Може се обавити путем е управе или позивом на број телефона 064/5691903

сваког радног дана од 9-14 часова почев од 01.04.2022.године

Приликом е уписа или  уписа путем телефонског разговора оставити потребне податке:

* Име и презиме детета

* ЈМБГ детета

* Име и презиме једног родитеља или ДЗЗ

* ЈМБГ једног родитеља или ДЗЗ

* Број мобилног телефона

* Адреса пребивалишта

Није потребно доносити на увид:

-изводе из МК рођених

-Уверење о завршеном предшколском програму

-Уверење  о завршеном лекарском прегледу

Све ове податке школа добија службеним путем

СВИМ   БУДУЋИМ   ПРВАЦИМА   ЖЕЛИМО   СРЕЋАН   ПОЧЕТАК И  ПУНО  УСПЕХА!

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЏБЕНИКЕ

Сви родитељи/законски заступници који су заинтересовани за куповину уџбеника преко школе могу контактирати Тамару Мићић на телефон 064/569-19-03 и на тај начин добити неопходне информације.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско васпитање. Ученик који се определио за верску наставу или грађанско васпитање, изборни програм може једанпут да мења у току циклуса основног, односно до краја стицања средњег образовања и васпитања.

Упућујемо вас да се упознате са садржајима и начинима реализације изборних програма, како бисте приликом уписа у први разред направили адекватан избор за своје дете.

На следећем линку представљени су изборни програми Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за први разред основне школе и Верска настава.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=f44f9cf8-0a80-4b01-b6e6-2f138b39c34b