015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Презиме и име Радно место Врста стручности Степен стручности
Младен Лазић Директор школе Професор разредне наставе VII
Живадинка Веселиновић Помоћник директора Професор српског језика и књижевности VII
Ђерић Марија Помоћник директора Професор биологије VII
Јовановић Сања Секретар школе Дипломирани правник VII
Мићић Тамара Референт за правне, кадровске и административне послове Економски техничар IV
Теодоровић Тамара Руководиоц финансијско-рачуноводствених послова Струковни економиста VI
Петровић Катарина Референт за финансијско рачуноводствене послове Економиста VI
Максимовић Владан Домар – мајстор одржавања; Чистач Ложач КВ
Вулетић Драган Домар – мајстор одржавања Хемијско-технолошки техничар IV
Стојићевић Јованка Одрж. чистоће Основна школа НКВ
Лукић Нада Одрж. чистоће Зубни техничар НКВ
Танацковић Лепосава Одрж. чистоће Кројач III
Грујић Споменка Одрж. чистоће Виша пољопривредна – ратарство VI – 1
Нинковић Дејан Домар – мајстор одржавања, чистач Дрвни техничар IV
Коларић Верица Помоћни радник Основна школа 0,1
Марјановић Мирјана Одрж. чистоће Банкарски техничар IV
Петровић Гордана Одрж. чистоће Прехрамбени техничар НКВ
Јовановић Аница Одрж. чистоће Трговац – продавац мешовите робе НКВ
Петровић Драгица Одрж. чистоће Основна школа НКВ
Лукић Славица Одрж. чистоће Кројач III
Живановић Олгица Одрж. чистоће Израђивач хемијских производа III
Ђурић Давор Домар – мајстор одржавања Машински техничар IV
Малешевић Снежана Одрж. чистоће Основна школа НКВ
Мићић Ацо Домар – мајстор одржавања Столар III