015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

КОНТАКТ


МАТИЧНА ШКОЛА

НАЗИВ ШКОЛЕ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
АДРЕСА Војводе Јанка Стојићевића бр. 38
МЕСТО Шабац
БРОЈ ТЕЛЕФОНА 015/ 334-910;   015/334-911
БРОЈ ФАКСА 015/ 334-911
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА osstojan@gmail.com
ПИБ
100083562
ЖИРО РАЧУН840-451660-44
МАТИЧНИ БРОЈ 7170254

ИО ЛЕТЊИКОВАЦ

НАЗИВ ШКОЛЕ:   „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
Адреса Петра Лазића бб
Руководилац одељења Марија Ђерић
БРОЈ ТЕЛЕФОНА 015/ 392-481; 392-482

ИО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ

НАЗИВ ШКОЛЕ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
Адреса Краља Петра I 192
Руководилац одељења Живадинка Веселиновић
БРОЈ ТЕЛЕФОНА 015/391-360

ИО ГОРЊА ВРАЊСКА

НАЗИВ ШКОЛЕ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
Адреса Милоша Стојићевића Поцерца 60
Руководилац одељења Живадинка Веселиновић
БРОЈ ТЕЛЕФОНА 015/ 395-288