015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА

друго полугодиште школске 2023/24. године

Одељење Предмет Врста Датум Садржај
1-1 Српски језик писмена вежба 6. 2. 2024. Писана слова I
1-1 Математика писмена вежба 14. 2. 2024. Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја
1-1 Математика писмена вежба 6. 3. 2024. Бројеви прве и друге десетице, парни и непарни бројеви
1-1 Српски језик писмена вежба 14. 3. 2024. Писана слова II
1-1 Математика писмена вежба 20. 3. 2024. Сабирање и одузимање у скупу бројева до 20 без прелаза
1-1 Математика писмена вежба 1. 4. 2024. Сабирање и одузимање у скупу бројева до 20 са прелазом
1-1 Свет око нас писмена вежба 2. 4. 2024. Биљке и животиње
1-1 Математика писмена вежба 8. 4. 2024. Десетице прве стотине – упоређивање, сабирање и одузимање десетица
1-1 Српски језик писмена вежба 15. 4. 2024. Пиши правилно
1-1 Математика писмена вежба 16. 4. 2024. Писање, читање и упоређивање бројева прве стотине
1-1 Српски језик писмена вежба 23. 4. 2024. Књижевност 1
1-1 Свет око нас писмена вежба 14. 5. 2024. Човек и непогоде
1-1 Српски језик писмена вежба 21. 5. 2024. Правописна вежба
1-1 Математика писмена вежба 28. 5. 2024. Сабирање и одузимање бројева до 100
1-1 Српски језик писмена вежба 29. 5. 2024. Књижевност 2
1-1 Свет око нас писмена вежба 4. 6. 2024. Годишњи тест
1-1 Српски језик писмена вежба 12. 6. 2024. Годишњи тест
1-1 Математика писмена вежба 13. 6. 2024. Годишња провера знања
1-2 Српски језик писмена вежба 6. 2. 2024. Писана слова 1
1-2 Свет око нас писмена вежба 13. 2. 2024. Природа око нас
1-2 Математика писмена вежба 19. 2. 2024. Својства сабирања, одређивање непознатог броја
1-2 Математика писмена вежба 6. 3. 2024. Бројеви прве и друге десетице
1-2 Српски језик писмена вежба 14. 3. 2024. Писана слова 2
1-2 Математика писмена вежба 20. 3. 2024. Сабирање и одузимање у скупу бројева до 20 без прелаза
1-2 Математика писмена вежба 1. 4. 2024. Сабирање и одузимање у скупу бројева до 20 са прелазом
1-2 Свет око нас писмена вежба 2. 4. 2024. Биљке и животиње
1-2 Математика писмена вежба 8. 4. 2024. Десетице прве стотине-упоређивање, сабирање и одузимање десетица
1-2 Српски језик писмена вежба 15. 4. 2024. Пиши правилно
1-2 Математика писмена вежба 16. 4. 2024. Писање, читање и упоређивање бројева пве стотине
1-2 Српски језик писмена вежба 23. 4. 2024. Књижевност 1
1-2 Свет око нас писмена вежба 14. 5. 2024. Човек и непогоде
1-2 Српски језик писмена вежба 21. 5. 2024. Правописна вежба
1-2 Математика писмена вежба 28. 5. 2024. Сабирање и одузимање бројева до 100
1-2 Српски језик писмена вежба 29. 5. 2024. Књижевност 2
1-2 Свет око нас писмена вежба 4. 6. 2024. Годишња провера знања
1-2 Математика писмена вежба 10. 6. 2024. Годишња провера знања
1-2 Српски језик писмена вежба 12. 6. 2024. Годишња провера знања
1-3 Српски језик писмена вежба 7. 2. 2024. Писана слова 1
1-3 Математика контролни задатак 13. 2. 2024. Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја
1-3 Свет око нас контролни задатак 14. 2. 2024. Природа око нас
1-3 Математика контролни задатак 6. 3. 2024. Бројеви прве и друге десетице, парни и непарни бројеви
1-3 Српски језик писмена вежба 14. 3. 2024. Писана слова 2
1-3 Математика контролни задатак 20. 3. 2024. Сабирање и одузимање у скупу бројева до 20 без прелаза
1-3 Математика контролни задатак 1. 4. 2024. Сабирање и одузимање… са прелазом
1-3 Свет око нас контролни задатак 3. 4. 2024. Биљке и животиње
1-3 Математика контролни задатак 8. 4. 2024. Десетице прве стотине – упоређивање, сабирање и одузимање десетице
1-3 Српски језик писмена вежба 15. 4. 2024. Пиши правилно
1-3 Математика контролни задатак 16. 4. 2024. Писање, читање и упоређивање бројева прве стотине
1-3 Српски језик контролни задатак 23. 4. 2024. Књижевност 1
1-3 Свет око нас блиц тест 13. 5. 2024. Човек и непогоде
1-3 Српски језик писмена вежба 21. 5. 2024. Правописна вежба
1-3 Математика контролни задатак 28. 5. 2024. Сабирање и одузимање бројева до 100
1-3 Српски језик контролни задатак 29. 5. 2024. Књижевност 2
1-3 Свет око нас тестирање 3. 6. 2024. Годишњи тест
1-3 Математика тестирање 10. 6. 2024. Годишњи тест
1-3 Српски језик тестирање 12. 6. 2024. Годишњи тест
1-4 Српски језик писмена вежба 6. 2. 2024. Писана слова
1-4 Свет око нас писмена вежба 13. 2. 2024. Природа око нас
1-4 Математика писмена вежба 14. 2. 2024. Својства сабирања
1-4 Математика писмена вежба 6. 3. 2024. Бројеви прве и друге десетице
1-4 Српски језик писмена вежба 14. 3. 2024. Писана слова
1-4 Математика писмена вежба 20. 3. 2024. Сабирање и одузимање у скупу бројева до 20 без прелаза десетице
1-4 Математика писмена вежба 1. 4. 2024. Сабирање и одузимање у скупу бројева до 20 да прелазом десетице
1-4 Свет око нас писмена вежба 2. 4. 2024. Биљке и животиње
1-4 Математика писмена вежба 8. 4. 2024. Десетице прве стотине, упоређивање , сабирање и одузимање десетица
1-4 Српски језик писмена вежба 15. 4. 2024. Пиши правилно
1-4 Математика писмена вежба 16. 4. 2024. Писање, читање и упоређивање бројева прве стотине
1-4 Српски језик контролни задатак 23. 4. 2024. Књижевност
1-4 Свет око нас писмена вежба 14. 5. 2024. Човек и непогоде
1-4 Српски језик писмена вежба 21. 5. 2024. Правописна вежба.
1-4 Математика писмена вежба 28. 5. 2024. Сабирање и одузимање бројева до 100
1-4 Српски језик писмена вежба 29. 5. 2024. Књижевност
1-4 Свет око нас тестирање 4. 6. 2024. Годишњи тест
1-4 Српски језик тестирање 12. 6. 2024. Годишњи тест
1-5 Математика тестирање 14. 2. 2024. Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја
1-5 Српски језик тестирање 20. 2. 2024. Пишемо научена писана слова
1-5 Српски језик писмена вежба 7. 3. 2024. Пишемо писаним словима
1-6 Свет око нас контролни задатак 5. 2. 2024. Природа око нас – сунце, ваздух, вода, земљиште.
1-6 Математика контролни задатак 7. 2. 2024. Својства сабирања и одузимања.
1-6 Математика контролни задатак 28. 2. 2024. Бројеви прве  и друге десетице, парни и непарни бројеви
1-6 Српски језик писмена вежба 1. 3. 2024. Пишемо писаним словима.
1-6 Свет око нас писмена вежба 20. 3. 2024. Биљке и животиње.
1-6 Математика писмена вежба 22. 3. 2024. Сабирање и одузимање.
1-6 Српски језик писмена вежба 26. 3. 2024. Пиши правилно.
1-6 Енглески језик тестирање 4. 4. 2024. New words
1-6 Српски језик контролни задатак 5. 4. 2024. Научили смо нове речи.
1-6 Математика контролни задатак 8. 4. 2024. Сабирање и одузимање десетица , бројеви прве стотине.
1-6 Свет око нас писмена вежба 29. 4. 2024. Човек , непогоде, заштита природе.
1-6 Српски језик писмена вежба 3. 5. 2024. Правописна вежба.
1-6 Математика писмена вежба 10. 5. 2024. Сабирање и одузимање бројева до 100.
1-6 Српски језик контролни задатак 17. 5. 2024. Покажи шта знаш.
1-6 Свет око нас писмена вежба 20. 5. 2024. Човек ствара, материјали.
1-6 Математика писмена вежба 22. 5. 2024. Новац, мерење и мере.
1-6 Српски језик тестирање 7. 6. 2024. Годишња провера знања.
1-6 Математика тестирање 10. 6. 2024. Годишња провера знања.
1-6 Свет око нас тестирање 12. 6. 2024. Годишња провера знања.
1-7 Свет око нас контролни задатак 5. 2. 2024. Природа око нас – сунце, ваздух, вода, земљиште.
1-7 Математика контролни задатак 14. 2. 2024. Својства сабирања и одузимања.
1-7 Математика контролни задатак 28. 2. 2024. Бројеви прве и друге десетице , парни и непарни бројеви.
1-7 Српски језик писмена вежба 1. 3. 2024. Пишемо писаним словима.
1-7 Енглески језик тестирање 14. 3. 2024. Module Test 3/4 (My room, My pets;Colours, numbers, big/small)
1-7 Свет око нас писмена вежба 20. 3. 2024. Биљке и животиње.
1-7 Математика писмена вежба 22. 3. 2024. Сабирање и одузимање.
1-7 Српски језик писмена вежба 26. 3. 2024. Пиши правилно.
1-7 Српски језик контролни задатак 5. 4. 2024. Научили смо нове речи.
1-7 Математика контролни задатак 8. 4. 2024. Сабирање и одузимање десетица , бројеви прве стотине.
1-7 Свет око нас писмена вежба 29. 4. 2024. Човек, непогоде, заштита природе.
1-7 Српски језик писмена вежба 3. 5. 2024. Правописна вежба.
1-7 Математика писмена вежба 10. 5. 2024. Сабирање и одузимање бројева до 100.
1-7 Српски језик контролни задатак 17. 5. 2024. Покажи шта знаш.
1-7 Свет око нас писмена вежба 20. 5. 2024. Човек ствара, материјали.
1-7 Математика писмена вежба 22. 5. 2024. Новац, мерење и мере.
1-7 Енглески језик тестирање 30. 5. 2024. Module Test 5 – unit 5 ( food, fruit and vegetables, plurals; I like/ I don`t like; needs: hungry/thirsty, thank you)
1-7 Српски језик тестирање 7. 6. 2024. Годишња провера знања.
1-7 Свет око нас тестирање 10. 6. 2024. Годишња провера знања.
1-7 Свет око нас тестирање 12. 6. 2024. Годишња провера знања.
2-1 Математика контролни задатак 9. 2. 2024. Множење
2-1 Српски језик писмена вежба 19. 2. 2024. Читамо и пишемо штампаним словима латинице
2-1 Математика контролни задатак 28. 2. 2024. Редослед рачунских радњи
2-1 Свет око нас контролни задатак 4. 3. 2024. Кретање и оријентација у времену
2-1 Српски језик контролни задатак 12. 3. 2024. Именице, придеви, бројеви
2-1 Српски језик писмена вежба 20. 3. 2024. Пишемо писаним словима латинице
2-1 Математика контролни задатак 3. 4. 2024. Дељење
2-1 Српски језик контролни задатак 16. 4. 2024. Пишемо писаним словима латинице
2-1 Математика контролни задатак 25. 4. 2024. Одређивање непознатог броја
2-1 Српски језик контролни задатак 8. 5. 2024. Читамо и пишемо писаним словима латинице
2-1 Математика контролни задатак 14. 5. 2024. Редослед рачунских радњи. Разломци
2-1 Свет око нас контролни задатак 15. 5. 2024. Разноврсност природе
2-1 Математика контролни задатак 22. 5. 2024. Геометрија- цртање
2-1 Математика контролни задатак 30. 5. 2024. Мере за време
2-1 Српски језик тестирање 5. 6. 2024. Годишњи тест
2-1 Свет око нас тестирање 10. 6. 2024. Научили смо до сада
2-1 Математика тестирање 12. 6. 2024. Годишња провера знања
2-2 Математика контролни задатак 9. 2. 2024. Множење
2-2 Математика контролни задатак 28. 2. 2024. Редослед рачунских операција
2-2 Свет око нас контролни задатак 4. 3. 2024. Кретање и оријентација у простору и времену
2-2 Српски језик контролни задатак 8. 3. 2024. Именице, придеви , бројеви
2-2 Српски језик писмена вежба 18. 3. 2024. Пишемо писаним словима латинице
2-2 Математика контролни задатак 3. 4. 2024. Дељење
2-2 Српски језик контролни задатак 4. 4. 2024. Глаголи. Прошло, садашње и будуће време
2-2 Српски језик писмена вежба 12. 4. 2024. Пишемо писаним словима латинице
2-2 Математика контролни задатак 25. 4. 2024. Одређивање непознатог броја
2-2 Српски језик контролни задатак 26. 4. 2024. Читамо и пишемо писаним словима латинице
2-2 Математика контролни задатак 14. 5. 2024. Редослед рачунских операција. Разломци
2-2 Математика контролни задатак 22. 5. 2024. Геометрија – цртање
2-2 Свет око нас контролни задатак 27. 5. 2024. Разноврсност природе
2-2 Математика контролни задатак 30. 5. 2024. Мере за време
2-2 Српски језик контролни задатак 6. 6. 2024. Годишњи тест
2-2 Свет око нас контролни задатак 10. 6. 2024. Човек ствара
2-2 Математика контролни задатак 12. 6. 2024. Годишња провера знања
2-3 Српски језик тестирање 8. 2. 2024. Читамо и пишемо штампаним словима латинице
2-3 Математика тестирање 9. 2. 2024. Множење
2-3 Свет око нас тестирање 26. 2. 2024. Кретање и оријентација у простору и времену
2-3 Математика тестирање 28. 2. 2024. Редослед рачунских радњи
2-3 Српски језик тестирање 12. 3. 2024. Именице, придеви бројеви
2-3 Српски језик тестирање 20. 3. 2024. Пишемо писаним словима латинице
2-3 Српски језик тестирање 3. 4. 2024. Глаголи, прошло садашње и будуће време
2-3 Математика тестирање 4. 4. 2024. Дељење
2-3 Српски језик тестирање 9. 4. 2024. Диктат за примену правописних правила
2-3 Српски језик тестирање 16. 4. 2024. Пишемо писаним словима латинице
2-3 Математика тестирање 26. 4. 2024. Одређивање непознатог броја
2-3 Српски језик тестирање 7. 5. 2024. Пишемо писаним словима латинице диктат
2-3 Математика тестирање 15. 5. 2024. Редослед рачунских радњи. Разломци
2-3 Свет око нас тестирање 20. 5. 2024. Разноврсност природе
2-3 Математика тестирање 23. 5. 2024. Геометрија цртање
2-3 Математика тестирање 30. 5. 2024. Мере и време
2-3 Српски језик тестирање 6. 6. 2024. Годишњи тест
2-3 Математика тестирање 7. 6. 2024. Годишња провера знања
2-3 Свет око нас тестирање 12. 6. 2024. Човек ствара
2-4 Српски језик тестирање 8. 2. 2024. Научили смо штампана слова латинице
2-4 Математика тестирање 12. 2. 2024. Множење
2-4 Српски језик контролни задатак 14. 2. 2024. Именице и придеви
2-4 Свет око нас писмена вежба 28. 2. 2024. Кретање и орјентација у времену
2-4 Математика писмена вежба 29. 2. 2024. Редослед рачунских радњи
2-4 Српски језик тестирање 12. 3. 2024. Именице, придеви и бројеви
2-4 Српски језик писмена вежба 20. 3. 2024. Пишемо писаним словима латинице
2-4 Свет око нас тестирање 27. 3. 2024. Жива бића
2-4 Математика контролни задатак 3. 4. 2024. Дељење
2-4 Српски језик контролни задатак 4. 4. 2024. Глаголи. Прошло, садашње и будуће време
2-4 Српски језик писмена вежба 9. 4. 2024. Диктат – примена правописних правила
2-4 Математика тестирање 25. 4. 2024. Одређивање непознатог броја
2-4 Српски језик писмена вежба 7. 5. 2024. Диктат- пишемо писаним словима латинице
2-4 Математика контролни задатак 14. 5. 2024. Редослед рачунских радњи. Разломци
2-4 Свет око нас контролни задатак 20. 5. 2024. Разноврсност природе
2-4 Математика тестирање 30. 5. 2024. Мере за време
2-4 Српски језик тестирање 3. 6. 2024. Годишња провера знања
2-4 Свет око нас тестирање 10. 6. 2024. Годишња провера знања
2-4 Математика тестирање 12. 6. 2024. Годишња провера знања
2-5 Српски језик писмена вежба 8. 2. 2024. Научили смо штампана слова латинице
2-5 Математика тестирање 9. 2. 2024. Множење
2-5 Српски језик писмена вежба 14. 2. 2024. Именице и придеви
2-5 Свет око нас тестирање 28. 2. 2024. Кретање и орјентација у времену
2-5 Математика тестирање 29. 2. 2024. Редослед рачунских радњи
2-5 Српски језик тестирање 12. 3. 2024. Именице, придеви и бројеви
2-5 Српски језик писмена вежба 20. 3. 2024. Пишемо писаним словима латинице
2-5 Свет око нас тестирање 27. 3. 2024. Жива бића
2-5 Математика контролни задатак 3. 4. 2024. Дељење
2-5 Српски језик контролни задатак 4. 4. 2024. Глаголи. Прошло, садашње и будуће време
2-5 Српски језик писмена вежба 9. 4. 2024. Диктат – примена правописних правила
2-5 Математика тестирање 25. 4. 2024. Одређивање непознатог броја
2-5 Српски језик писмена вежба 7. 5. 2024. Диктат- пишемо писаним словима латинице
2-5 Математика контролни задатак 14. 5. 2024. Редослед рачунских радњи.Разломци
2-5 Свет око нас контролни задатак 20. 5. 2024. Разноврсност природе
2-5 Математика тестирање 30. 5. 2024. Мере за време
2-5 Српски језик тестирање 3. 6. 2024. Годишња провера знања
2-5 Свет око нас тестирање 10. 6. 2024. Годишња провера знања
2-5 Математика тестирање 12. 6. 2024. Годишња провера знања
2-6 Српски језик тестирање 6. 2. 2024. Читамо и пишемо штампаним словима латинице
2-6 Математика тестирање 8. 2. 2024. Множење
2-6 Математика тестирање 28. 2. 2024. Редослед рачунских радњи
2-6 Српски језик тестирање 1. 3. 2024. Именице, придеви, бројеви
2-6 Свет око нас тестирање 4. 3. 2024. Кретање и оријентација у простору и времену
2-6 Математика тестирање 3. 4. 2024. Дељење
2-6 Српски језик тестирање 4. 4. 2024. Глаголи
2-6 Српски језик тестирање 9. 4. 2024. Правопис
2-6 Математика тестирање 25. 4. 2024. Одређивање непознатог броја
2-6 Српски језик тестирање 8. 5. 2024. Пишемо писаним словима латинице
2-6 Математика тестирање 14. 5. 2024. Редослед рачунских радњи. Разломци
2-6 Математика тестирање 22. 5. 2024. Геометрија-цртање
2-6 Свет око нас тестирање 27. 5. 2024. Разноврсност природе
2-6 Математика тестирање 30. 5. 2024. Мере за време
2-6 Српски језик тестирање 6. 6. 2024. Годишњи тест
2-6 Свет око нас тестирање 10. 6. 2024. Човек ствара
2-7 Српски језик писмена вежба 8. 2. 2024. Читамо и пишемо штампаним словима латинице – провера знања
2-7 Математика писмена вежба 12. 2. 2024. Множење
2-7 Српски језик тестирање 12. 3. 2024. Именице,придеви и бројеви
2-7 Српски језик писмена вежба 20. 3. 2024. Пишемо писаним словима латинице
2-7 Свет око нас тестирање 28. 3. 2024. Жива бића
2-7 Математика контролни задатак 3. 4. 2024. Дељење
2-7 Енглески језик тестирање 4. 4. 2024. New words
2-7 Српски језик контролни задатак 5. 4. 2024. Глаголи.прошло,садашње и будуће време
2-7 Српски језик писмена вежба 9. 4. 2024. Диктат-примена правописних правила
2-7 Математика тестирање 25. 4. 2024. Одређивање непознатог броја
2-7 Српски језик писмена вежба 7. 5. 2024. Диктат -пишемо писаним словима латинице
2-7 Математика контролни задатак 14. 5. 2024. Редослед рачунских радњи.Разломци
2-7 Свет око нас контролни задатак 21. 5. 2024. Разноврсност природе
2-7 Математика тестирање 30. 5. 2024. Мере за време
2-7 Српски језик тестирање 3. 6. 2024. Годишња провера знања
2-7 Свет око нас тестирање 11. 6. 2024. Годишња провера знања
2-7 Математика тестирање 12. 6. 2024. Годишња провера знања
2-8 Математика тестирање 9. 2. 2024. Множење
2-8 Математика тестирање 28. 2. 2024. Редослед рачунских радњи
2-8 Свет око нас тестирање 7. 3. 2024. Кретање и оријентација у простору и времену
2-8 Српски језик тестирање 12. 3. 2024. Именице, придеви, бројеви
2-8 Енглески језик тестирање 19. 3. 2024. Module Test 3 – units 3 and 4 (food and drink items; numbers 1- 20; animals, actions, sports)
2-8 Српски језик тестирање 8. 4. 2024. Глаголи. Прошло, садашње, будуће време
2-8 Математика тестирање 15. 4. 2024. Дељење
2-8 Српски језик тестирање 7. 5. 2024. Читамо и пишемо писаним словима латинице
2-8 Математика тестирање 13. 5. 2024. Одређивање непознатог броја. Разломци
2-8 Математика тестирање 20. 5. 2024. Геометрија- цртање
2-8 Свет око нас тестирање 28. 5. 2024. Разноврсност природе
2-8 Енглески језик тестирање 30. 5. 2024. Module Test 4 – unit 5 (toys, parts of the face, size, prepositions of place, commands, hygiene)
2-8 Математика тестирање 3. 6. 2024. Мере за време
2-8 Свет око нас тестирање 11. 6. 2024. Човек ствара
3-1 Математика контролни задатак 13. 2. 2024. Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем
3-1 Природа и друштво контролни задатак 12. 3. 2024. Оријентација у простору и времену
3-1 Математика писмена вежба 15. 3. 2024. Дељење
3-1 Српски језик контролни задатак 27. 3. 2024. Управни и неуправни говор
3-1 Енглески језик контролни задатак 1. 4. 2024. Have/has got; can/can’t; weather, clothes, seasons; I’m jumping, he’s reading
3-1 Математика контролни задатак 2. 4. 2024. Једначине и редослед рачунских операција
3-1 Српски језик контролни задатак 11. 4. 2024. Бајке
3-1 Природа и друштво контролни задатак 23. 4. 2024. Кретање
3-1 Математика контролни задатак 24. 4. 2024. Мерење и мере
3-1 Математика контролни задатак 15. 5. 2024. Цртање геометријских фигура
3-1 Српски језик контролни задатак 22. 5. 2024. Садржаји књижевности
3-1 Математика контролни задатак 27. 5. 2024. Обим правоугаоника, квадрата и троугла
3-1 Енглески језик контролни задатак 29. 5. 2024. Food; I like/ I don’t like; There is/ there are; some, any; days of the week; do, don’t/ does, doesn’t; what’s the time?
3-1 Српски језик контролни задатак 3. 6. 2024. Граматика и књижевност
3-1 Математика писмена вежба 4. 6. 2024. Разломци
3-2 Математика контролни задатак 13. 2. 2024. Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем
3-2 Природа и друштво контролни задатак 11. 3. 2024. Орјрнтација у простору и времену
3-2 Математика писмена вежба 15. 3. 2024. Дељење
3-2 Српски језик контролни задатак 27. 3. 2024. Управни и неуправни говор и правопис
3-2 Енглески језик контролни задатак 1. 4. 2024. Have/has got; can/can’t; weather, clothes, seasons; I’m jumping, he’s reading
3-2 Математика контролни задатак 2. 4. 2024. Једначине,редослед рачунских операција
3-2 Српски језик контролни задатак 11. 4. 2024. Бајке
3-2 Математика контролни задатак 22. 4. 2024. Мерење и мере
3-2 Природа и друштво контролни задатак 23. 4. 2024. Кретање
3-2 Математика контролни задатак 15. 5. 2024. Цртање геометријских фигура
3-2 Српски језик контролни задатак 22. 5. 2024. Садржаји књижевности
3-2 Математика контролни задатак 27. 5. 2024. Обим правоугаоника,квадарта и троугла
3-2 Енглески језик контролни задатак 29. 5. 2024. Food; I like/ I don’t like; There is/ there are; some, any; days of the week; do, don’t/ does, doesn’t; what’s the time?
3-2 Српски језик контролни задатак 3. 6. 2024. Граматика и кљижевност
3-2 Математика писмена вежба 4. 6. 2024. Сви садржаји и разломци
3-3 Енглески језик тестирање 12. 2. 2024. Test 3 – units 5 and 6 (actions; parts of the body; farm animals)
3-3 Математика тестирање 13. 2. 2024. Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем
3-3 Српски језик тестирање 26. 2. 2024. Подела речи на крају реда, писање сугласника Ј, народне умотворине, писање назива књига, часописа, новина и назива школа
3-3 Природа и друштво тестирање 12. 3. 2024. Оријентација у простору
3-3 Математика писмена вежба 15. 3. 2024. Дељење
3-3 Математика контролни задатак 2. 4. 2024. Једначине, редослед рачунских операција
3-3 Српски језик контролни задатак 11. 4. 2024. Бајке
3-3 Математика контролни задатак 22. 4. 2024. Мерење и мере
3-3 Природа и друштво контролни задатак 23. 4. 2024. Кретање
3-3 Енглески језик тестирање 24. 4. 2024. Module Test 4 – units 7 and 8 ( actions, weather, clothes; seasons, actions/ free-time activities)
3-3 Математика контролни задатак 15. 5. 2024. Цртање геометријских фигура
3-3 Српски језик контролни задатак 22. 5. 2024. Књижевност
3-3 Математика контролни задатак 27. 5. 2024. Обим правоугаоника, квадрата и троугла
3-3 Српски језик контролни задатак 3. 6. 2024. Граматика – годишњи тест
3-3 Математика писмена вежба 4. 6. 2024. Разломци
3-3 Српски језик контролни задатак 10. 6. 2024. Књижевност – годишњи тест
3-3 Математика тестирање 12. 6. 2024. Годишња провера знања
3-4 Српски језик контролни задатак 8. 2. 2024. Правописна вежба
3-4 Математика писмена вежба 9. 2. 2024. Множење двоцифреног и троцифреног броја једноцифреним
3-4 Српски језик писмена вежба 12. 2. 2024. Граматика и књижевност
3-4 Математика контролни задатак 14. 2. 2024. Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем
3-4 Српски језик контролни задатак 22. 2. 2024. Провера разумевања прочитаног
3-4 Природа и друштво контролни задатак 23. 2. 2024. Оријентација у простору
3-4 Природа и друштво писмена вежба 23. 2. 2024. Оријентација у простору
3-4 Математика контролни задатак 14. 3. 2024. Дељење
3-4 Природа и друштво контролни задатак 19. 3. 2024. Оријентација у времену
3-4 Српски језик контролни задатак 27. 3. 2024. Правописна вежба- Управни и неуправни говор
3-4 Енглески језик контролни задатак 28. 3. 2024. Have/has got; can/can’t; weather, clothes, seasons; I’m jumping, he’s reading
3-4 Математика контролни задатак 2. 4. 2024. Једначине и редослед рачунских операција
3-4 Српски језик контролни задатак 11. 4. 2024. Бајке
3-4 Математика контролни задатак 22. 4. 2024. Мерење и мере
3-4 Природа и друштво контролни задатак 7. 5. 2024. Кретање
3-4 Математика контролни задатак 15. 5. 2024. Цртање геометријских фигура
3-4 Српски језик контролни задатак 24. 5. 2024. Књижевност
3-4 Математика контролни задатак 27. 5. 2024. Обим правоугаоника, квадрата и троугла
3-4 Српски језик контролни задатак 30. 5. 2024. Диктат
3-4 Енглески језик контролни задатак 30. 5. 2024. Food; I like/ I don’t like; There is/ there are; some, any; days of the week; do, don’t/ does, doesn’t; what’s the time?
3-4 Српски језик контролни задатак 3. 6. 2024. Годишња провера знања из граматике
3-4 Математика контролни задатак 4. 6. 2024. Разломци
3-4 Математика контролни задатак 10. 6. 2024. Годишња провера знања
3-4 Природа и друштво контролни задатак 11. 6. 2024. Материјали
3-5 Српски језик писмена вежба 7. 2. 2024. Полугодишњи тест
3-5 Математика писмена вежба 9. 2. 2024. Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем
3-5 Енглески језик контролни задатак 28. 3. 2024. Have/has got; can/can’t; weather, clothes, seasons; I’m jumping, he’s reading
3-5 Енглески језик контролни задатак 30. 5. 2024. Food; I like/ I don’t like; There is/ there are; some, any; days of the week; do, don’t/ does, doesn’t; what’s the time?
3-6 Српски језик контролни задатак 8. 2. 2024. Правописна вежба
3-6 Енглески језик тестирање 12. 2. 2024. Test 3 – units 5 and 6 (actions; parts of the body; farm animals)
3-6 Математика контролни задатак 14. 2. 2024. Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем
3-6 Српски језик контролни задатак 22. 2. 2024. Провера разумевања прочитаног
3-6 Природа и друштво контролни задатак 23. 2. 2024. Оријентација у простору
3-6 Математика контролни задатак 14. 3. 2024. Дељење
3-6 Природа и друштво контролни задатак 19. 3. 2024. Оријентација у времену
3-6 Српски језик контролни задатак 27. 3. 2024. Правописна вежба – управни и неуправни говор
3-6 Математика контролни задатак 2. 4. 2024. Једначине и редослед рачунских операција
3-6 Српски језик контролни задатак 11. 4. 2024. Бајке
3-6 Математика контролни задатак 22. 4. 2024. Мерење и мере
3-6 Енглески језик тестирање 24. 4. 2024. Module Test 4 – units 7 and 8 ( actions, weather, clothes; seasons, actions/ free-time activities)
3-6 Природа и друштво контролни задатак 7. 5. 2024. Кретање
3-6 Математика контролни задатак 15. 5. 2024. Цртање геометријских фигура
3-6 Српски језик контролни задатак 24. 5. 2024. Књижевност
3-6 Математика контролни задатак 27. 5. 2024. Обим правоугаоника, квадрата и троугла
3-6 Српски језик писмена вежба 30. 5. 2024. Диктат
3-6 Српски језик контролни задатак 3. 6. 2024. Годишња провера знања из граматике
3-6 Математика контролни задатак 4. 6. 2024. Разломци
3-6 Математика контролни задатак 10. 6. 2024. Годишња провера знања
3-6 Природа и друштво контролни задатак 11. 6. 2024. Материјали
3-7 Српски језик и књижевност тестирање 6. 2. 2024. Полугодишњи тест
3-7 Енглески језик тестирање 13. 2. 2024. Test 3 – units 5 and 6 (actions; parts of the body; farm animals)
3-7 Математика контролни задатак 14. 2. 2024. Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем
3-7 Природа и друштво контролни задатак 13. 3. 2024. Оријентација у простору и времену
3-7 Математика контролни задатак 15. 3. 2024. Дељење
3-7 Српски језик и књижевност контролни задатак 28. 3. 2024. Правопис
3-7 Математика контролни задатак 3. 4. 2024. Једначине и редослед рачунских операција
3-7 Српски језик и књижевност контролни задатак 12. 4. 2024. Бајке
3-7 Математика контролни задатак 23. 4. 2024. Мерење и мере
3-7 Природа и друштво контролни задатак 24. 4. 2024. Кретање
3-7 Енглески језик тестирање 25. 4. 2024. Module Test 4 – units 7 and 8 ( actions, weather, clothes; seasons, actions/ free-time activities)
3-7 Математика контролни задатак 16. 5. 2024. Цртање геометријских фигура
3-7 Српски језик и књижевност контролни задатак 20. 5. 2024. Правопис
3-7 Српски језик и књижевност контролни задатак 3. 6. 2024. Годишњи тест  из граматике
3-7 Математика контролни задатак 5. 6. 2024. Разломци
3-7 Српски језик и књижевност контролни задатак 7. 6. 2024. Годишњи тест из књижевности
3-7 Природа и друштво контролни задатак 10. 6. 2024. Материјали
3-7 Математика контролни задатак 13. 6. 2024. Годишња провера знања
4-1 Природа и друштво контролни задатак 29. 1. 2024. Човек ‒ природно и друштвено биће
4-1 Математика контролни задатак 30. 1. 2024. Множење
4-1 Српски језик контролни задатак 8. 2. 2024. Врсте речи и служба у реченици
4-1 Природа и друштво контролни задатак 26. 2. 2024. Далека прошлост и живот у доба Немањића
4-1 Математика контролни задатак 27. 2. 2024. Дељење
4-1 Српски језик контролни задатак 5. 3. 2024. Правопис
4-1 Енглески језик контролни задатак 13. 3. 2024. food, animals; much/many, some/any; big-bigger-the biggest; was/were
4-1 Српски језик писмени задатак 14. 3. 2024. Трећи школски писмени задатак
4-1 Математика контролни задатак 28. 3. 2024. Једначине и неједначине
4-1 Природа и друштво контролни задатак 1. 4. 2024. Турска освајања српских земаља и живот под турском влашћу
4-1 Српски језик контролни задатак 2. 4. 2024. Језичка култура
4-1 Математика писмени задатак 8. 4. 2024. Трећи школски писмени задатак
4-1 Српски језик контролни задатак 22. 4. 2024. Књижевност
4-1 Математика контролни задатак 24. 4. 2024. Квадар и коцка
4-1 Природа и друштво контролни задатак 9. 5. 2024. Срби и српска држава од 19. века до данас
4-1 Математика контролни задатак 13. 5. 2024. Разломци и децимални бројеви
4-1 Енглески језик контролни задатак 20. 5. 2024. Did/didn’t; jumped, walked; months of the year; I’m going to …
4-1 Српски језик контролни задатак 22. 5. 2024. Језичко-граматичка вежба
4-1 Природа и друштво контролни задатак 30. 5. 2024. Материјали
4-1 Математика писмени задатак 31. 5. 2024. Четврти школски писмени задатак
4-1 Српски језик тестирање 6. 6. 2024. Годишњи тест знања
4-1 Математика тестирање 7. 6. 2024. Годишњи тест знања
4-1 Природа и друштво тестирање 10. 6. 2024. Годишњи тест знања
4-2 Математика контролни задатак 29. 1. 2024. Множење
4-2 Српски језик контролни задатак 8. 2. 2024. Контролна вежба из граматике – реченични чланови
4-2 Математика тестирање 26. 2. 2024. Дељење
4-2 Српски језик контролни задатак 1. 3. 2024. Правопис
4-2 Природа и друштво тестирање 4. 3. 2024. Срби и српска држава од 7. до 17. века
4-2 Енглески језик контролни задатак 13. 3. 2024. food, animals; much/many, some/any; big-bigger-the biggest; was/were
4-2 Српски језик писмени задатак 14. 3. 2024. Други школски писмени задатак
4-2 Математика писмени задатак 27. 3. 2024. Трећи школски писмени задатак
4-2 Природа и друштво контролни задатак 2. 4. 2024. Прошлост Србије -други део
4-2 Математика тестирање 12. 4. 2024. Квадар и коцка
4-2 Српски језик тестирање 25. 4. 2024. Проверавамо знање из књижевности
4-2 Математика тестирање 30. 4. 2024. Разломци
4-2 Природа и друштво тестирање 16. 5. 2024. Материјали
4-2 Енглески језик контролни задатак 22. 5. 2024. Did/didn’t; jumped, walked; months of the year; I’m going to …
4-2 Математика писмени задатак 23. 5. 2024. Четврти школски писмени задатак
4-2 Природа и друштво тестирање 29. 5. 2024. Годишњи тест знања
4-2 Српски језик тестирање 31. 5. 2024. Годишњи тест из  граматике и правописа
4-2 Математика тестирање 3. 6. 2024. Годишњи тест знања
4-2 Српски језик тестирање 4. 6. 2024. Годишњи тест из књижевности
4-3 Српски језик тестирање 24. 1. 2024. Полугодишњи тест
4-3 Енглески језик тестирање 9. 2. 2024. Test 3 – units 5 and 6 (clothes, actions, rules; food, food partitives)
4-3 Математика писмена вежба 12. 2. 2024. Множење вишецифреним бројевима дељење једноцифреним бројем
4-3 Српски језик контролни задатак 13. 2. 2024. Ренични чланови
4-3 Математика писмена вежба 26. 2. 2024. Дељење
4-3 Српски језик контролни задатак 27. 2. 2024. Правопис
4-3 Природа и друштво контролни задатак 5. 3. 2024. Прошлост Србије (први део)
4-3 Природа и друштво контролни задатак 12. 3. 2024. Српска држава од 7 до 17 века
4-3 Математика контролни задатак 19. 3. 2024. Својства операција множења и дељења
4-3 Математика писмени задатак 3. 4. 2024. Трећи школски писмени задатак
4-3 Математика писмена вежба 17. 4. 2024. Разломци и децимални бројеви
4-3 Природа и друштво контролни задатак 25. 4. 2024. Срби и српска држава од 19. века до данас
4-3 Енглески језик тестирање 26. 4. 2024. Test 4 – units 7 and 8 ( animals/adjectives; buildings/ places; personality adjectives)
4-3 Математика писмени задатак 29. 5. 2024. Четврти школски писмени задатак
4-3 Математика тестирање 3. 6. 2024. Годишњи тест
4-3 Природа и друштво тестирање 4. 6. 2024. Годишњи тест знања
4-4 Природа и друштво тестирање 23. 1. 2024. Човек – природно и друштвено биће
4-4 Математика писмена вежба 30. 1. 2024. Множење
4-4 Српски језик тестирање 2. 2. 2024. Полугодишњи тест
4-4 Енглески језик тестирање 9. 2. 2024. Test 3 – units 5 and 6 (clothes, actions, rules; food, food partitives)
4-4 Српски језик тестирање 13. 2. 2024. Реченични чланови
4-4 Математика писмена вежба 26. 2. 2024. Дељење
4-4 Српски језик тестирање 29. 2. 2024. Правопис
4-4 Дигитални свет практичан рад 5. 3. 2024. Провери своје знање
4-4 Природа и друштво писмена вежба 7. 3. 2024. Срби и српска држава од 7. до 17. века
4-4 Математика писмени задатак 3. 4. 2024. Трећи школски писмени задатак
4-4 Српски језик писмена вежба 4. 4. 2024. Језичка култура
4-4 Природа и друштво тестирање 9. 4. 2024. Срби и Српска држава од 19.века до данас
4-4 Математика тестирање 17. 4. 2024. Квадар и коцка
4-4 Математика тестирање 25. 4. 2024. Разломци и децимални бројеви
4-4 Енглески језик тестирање 26. 4. 2024. Test 4 – units 7 and 8 ( animals/adjectives; buildings/ places; personality adjectives)
4-4 Српски језик писмена вежба 27. 5. 2024. Контролна вежба из књижевности
4-4 Математика писмени задатак 28. 5. 2024. Четврти школски писмени задатак
4-4 Српски језик тестирање 5. 6. 2024. Годишњи тест из граматике и правописа
4-4 Природа и друштво тестирање 6. 6. 2024. Материјали
4-4 Математика писмена вежба 10. 6. 2024. Годишња провера знања
4-5 Природа и друштво тестирање 1. 2. 2024. Човек ‒ природно и друштвено биће
4-5 Математика тестирање 5. 2. 2024. Множење вишецифрених бројева
4-5 Енглески језик тестирање 9. 2. 2024. Test 3 – units 5 and 6 (clothes, actions, rules;food, food partitives)
4-5 Српски језик писмена вежба 14. 2. 2024. Контролна вежба из граматике – реченични чланови
4-5 Математика тестирање 29. 2. 2024. Дељење
4-5 Енглески језик тестирање 26. 4. 2024. Test 4 – units 7 and 8 ( animals/adjectives; buildings/ places; personality adjectives)
4-6 Математика писмени задатак 26. 1. 2024. Други школски писмени задатак
4-6 Српски језик и књижевност контролни задатак 9. 2. 2024. Реченични чланови
4-6 Енглески језик тестирање 13. 2. 2024. Test 3 – units 5 and 6 (clothes, actions, rules;food, food partitives)
4-6 Математика контролни задатак 26. 2. 2024. Дељење
4-6 Природа и друштво контролни задатак 6. 3. 2024. Срби и српска држава од 7. до 17. века
4-6 Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 3. 2024. Други школски писмени задатак
4-6 Математика писмени задатак 3. 4. 2024. Трећи школски писмени задатак
4-6 Српски језик и књижевност контролни задатак 4. 4. 2024. Језичка култура
4-6 Природа и друштво контролни задатак 17. 4. 2024. Срби и српска држава од 19. века до данас
4-6 Математика контролни задатак 18. 4. 2024. Квадар и коцка
4-6 Енглески језик тестирање 25. 4. 2024. Test 4 – units 7 and 8 ( animals/adjectives; buildings/ places; personality adjectives)
4-6 Математика контролни задатак 9. 5. 2024. Разломци и децимални бројеви
4-6 Српски језик и књижевност контролни задатак 21. 5. 2024. Књижевност
4-6 Математика писмени задатак 29. 5. 2024. Четврти школски писмени задатак
4-6 Српски језик и књижевност тестирање 30. 5. 2024. Годишњи тест из граматике и правописа
4-6 Српски језик и књижевност тестирање 6. 6. 2024. Годишњи тест из књижевности
4-6 Природа и друштво контролни задатак 10. 6. 2024. Материјали
4-6 Математика контролни задатак 13. 6. 2024. Годишња провера знања
5-1 Историја тестирање 12. 2. 2024. Стара Грчка
5-1 Енглески језик тестирање 13. 2. 2024. Module 4 test
5-1 Немачки језик тестирање 20. 2. 2024. Lektion 5
5-1 Географија тестирање 23. 2. 2024. Вулкани и земљотреси. Рељеф
5-1 Математика тестирање 27. 2. 2024. Угао
5-1 Српски језик и књижевност тестирање 6. 3. 2024. Граматика служба речи
5-1 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 3. 2024. Трећи писмени задатак
5-1 Немачки језик тестирање 19. 3. 2024. Lektion 6
5-1 Математика писмени задатак 26. 3. 2024. Разломци и угао
5-1 Енглески језик тестирање 2. 4. 2024. Module 5 and 6 test
5-1 Математика тестирање 17. 4. 2024. Осна симетрија
5-1 Немачки језик писмени задатак 14. 5. 2024. Gradivo 5. razreda (Lektion 1-8), vokabular, gramatika
5-1 Српски језик и књижевност тестирање 16. 5. 2024. Граматика
5-1 Математика писмени задатак 29. 5. 2024. Осна симетрија и разломци
5-1 Српски језик и књижевност писмени задатак 30. 5. 2024. Четврти писмени задатак
5-1 Енглески језик писмени задатак 4. 6. 2024. Gradivo petog razreda
5-2 Географија тестирање 9. 2. 2024. Вулкани и земљотреси и рељеф
5-2 Енглески језик тестирање 13. 2. 2024. Module 4 test
5-2 Немачки језик тестирање 20. 2. 2024. Lektion 5
5-2 Историја тестирање 22. 2. 2024. Стара Грчка
5-2 Математика тестирање 27. 2. 2024. Угао
5-2 Српски језик и књижевност тестирање 6. 3. 2024. Граматика
5-2 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 3. 2024. Трећи писмени задатак
5-2 Немачки језик тестирање 19. 3. 2024. Lektion 6
5-2 Математика писмени задатак 26. 3. 2024. Разломци и угао
5-2 Енглески језик тестирање 2. 4. 2024. Module 5 and 6 test
5-2 Математика тестирање 18. 4. 2024. Осна симетрија
5-2 Немачки језик писмени задатак 14. 5. 2024. Gradivo 5. razreda (Lektion 1-8), vokabular, gramatika
5-2 Српски језик и књижевност тестирање 16. 5. 2024. Граматика
5-2 Српски језик и књижевност писмени задатак 30. 5. 2024. Четврти писмени задатак
5-2 Математика писмени задатак 31. 5. 2024. Осна симетрија и угао
5-2 Енглески језик писмени задатак 4. 6. 2024. Gradivo petog razreda
5-3 Немачки језик тестирање 31. 1. 2024.
5-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 22. 2. 2024. Реченични чланови
5-3 Руски језик контролни задатак 28. 2. 2024. Свободное время
5-3 Немачки језик контролни задатак 28. 2. 2024.
5-3 Енглески језик тестирање 1. 3. 2024. Grammar, Vocabulary
5-3 Математика писмена вежба 4. 3. 2024. Децимални запис разломка,угао
5-3 Биологија тестирање 5. 3. 2024. Јединство грађе и функције као основа живота
5-3 Историја тестирање 13. 3. 2024. Античка Грчка и хеленистичко доба
5-3 Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 3. 2024. Трећи писмени задатак
5-3 Математика писмени задатак 26. 3. 2024. Децимални запис разломка,угао,сабирање и одузимање разломака
5-3 Географија тестирање 3. 4. 2024. Клима
5-3 Енглески језик тестирање 8. 4. 2024. Grammar, Vocabulary
5-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 12. 4. 2024. Књижевност
5-3 Математика писмена вежба 18. 4. 2024. Осна симетрија
5-3 Немачки језик писмени задатак 24. 4. 2024.
5-3 Руски језик писмени задатак 24. 4. 2024. В Москве
5-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 26. 4. 2024. Глаголи
5-3 Биологија тестирање 16. 5. 2024. Живот у екосистему
5-3 Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 5. 2024. Четврти писмени задатак
5-3 Енглески језик писмени задатак 31. 5. 2024. Grammar, Writing
5-3 Математика писмени задатак 3. 6. 2024. Осна симетрија , множење и дељење разломака
5-4 Немачки језик тестирање 31. 1. 2024.
5-4 Биологија тестирање 9. 2. 2024. Особине живих бића
5-4 Математика контролни задатак 19. 2. 2024. Децимални запис разломка
5-4 Српски језик и књижевност писмена вежба 22. 2. 2024. Реченични чланови
5-4 Енглески језик тестирање 28. 2. 2024. Vocabulary, Grammar
5-4 Немачки језик контролни задатак 1. 3. 2024.
5-4 Историја тестирање 4. 3. 2024. Стара Грчка и Хеленистичко доба
5-4 Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 3. 2024. Трећи писмени задатак
5-4 Математика писмени задатак 18. 3. 2024.
5-4 Географија тестирање 22. 3. 2024. Клима
5-4 Енглески језик тестирање 8. 4. 2024. Grammar, Vocabulary
5-4 Српски језик и књижевност писмена вежба 12. 4. 2024. Књижевност
5-4 Математика контролни задатак 15. 4. 2024. Осна симетрија
5-4 Немачки језик писмени задатак 24. 4. 2024.
5-4 Српски језик и књижевност писмена вежба 26. 4. 2024. Глаголи
5-4 Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 5. 2024. Четврти писмени задатак
5-4 Енглески језик писмени задатак 29. 5. 2024. Grammar, Writting
5-4 Математика писмени задатак 3. 6. 2024.
5-5 Немачки језик тестирање 31. 1. 2024.
5-5 Енглески језик тестирање 13. 2. 2024. iModule 4 test
5-5 Географија тестирање 14. 2. 2024. Вулкани и земљотреси и рељеф
5-5 Српски језик и књижевност тестирање 22. 2. 2024. Реченични чланови
5-5 Немачки језик контролни задатак 28. 2. 2024.
5-5 Руски језик контролни задатак 28. 2. 2024. Свободное время
5-5 Биологија тестирање 1. 3. 2024. Јединство грађе и функције као основа живота
5-5 Математика писмена вежба 4. 3. 2024. Децимални запис разломка,угао
5-5 Историја тестирање 11. 3. 2024. Стара Грчка и хеленистичко доба
5-5 Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 3. 2024. Приповедање
5-5 Математика писмени задатак 26. 3. 2024. Децимални запис разломка,угао,сабирање и одузимање разломака
5-5 Енглески језик тестирање 2. 4. 2024. Module 5 and 6 test
5-5 Српски језик и књижевност тестирање 15. 4. 2024. Књижевност
5-5 Математика писмена вежба 18. 4. 2024. Осна симетрија
5-5 Руски језик писмени задатак 24. 4. 2024. В Москве
5-5 Немачки језик писмени задатак 24. 4. 2024.
5-5 Српски језик и књижевност тестирање 26. 4. 2024. Глаголи
5-5 Биологија тестирање 14. 5. 2024. Живот у екосистему
5-5 Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 5. 2024. Приповедање
5-5 Математика писмени задатак 3. 6. 2024. Осна симетрија.Множење и дељење разломака
5-5 Енглески језик писмени задатак 4. 6. 2024. Gradivo petog razreda
5-6 Географија тестирање 14. 2. 2024. Вулкани и земљотреси и рељеф
5-6 Српски језик и књижевност тестирање 22. 2. 2024. Реченични чланови
5-6 Руски језик контролни задатак 23. 2. 2024. Свободное время
5-6 Енглески језик тестирање 26. 2. 2024. Grammar, Vocabulary
5-6 Биологија тестирање 1. 3. 2024. Јединство грађе и функције као основа живота
5-6 Математика писмена вежба 4. 3. 2024. Децимални запис разломка,угао
5-6 Историја тестирање 13. 3. 2024. Стара Грчка и хеленистичко доба
5-6 Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 3. 2024. Приповедање
5-6 Математика писмени задатак 26. 3. 2024. Децимални запис разломка , угао,сабирање и одузимање разломака
5-6 Енглески језик тестирање 8. 4. 2024. Grammar, Vocabulary
5-6 Српски језик и књижевност тестирање 15. 4. 2024. Књижевност
5-6 Математика писмена вежба 18. 4. 2024. Осна симетрија
5-6 Руски језик писмени задатак 22. 4. 2024. В Москве
5-6 Српски језик и књижевност тестирање 26. 4. 2024. Глаголи
5-6 Биологија тестирање 17. 5. 2024. Живот у екосистему
5-6 Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 5. 2024. Приповедање
5-6 Енглески језик писмени задатак 31. 5. 2024. Grammar, Writing
5-6 Математика писмени задатак 3. 6. 2024. Осна симетрија.Множење и дељење разломака
5-7 Немачки језик тестирање 30. 1. 2024.
5-7 Географија тестирање 13. 2. 2024. Вулкани и земљотреси и рељеф
5-7 Математика контролни задатак 19. 2. 2024. Децимални запис разломка
5-7 Српски језик и књижевност контролни задатак 23. 2. 2024. Реченични чланови.
5-7 Немачки језик контролни задатак 27. 2. 2024.
5-7 Енглески језик тестирање 29. 2. 2024. Module 4
5-7 Историја тестирање 5. 3. 2024. Стара Грчка и хеленистичко доба
5-7 Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 3. 2024. Трећи школски писмени задатак .
5-7 Математика писмени задатак 18. 3. 2024.
5-7 Математика контролни задатак 15. 4. 2024. Осна симетрија
5-7 Немачки језик писмени задатак 23. 4. 2024.
5-7 Српски језик и књижевност писмена вежба 25. 4. 2024. писмена вежба поводом Светског дана књиге: Зашто је важно читати
5-7 Српски језик и књижевност писмена вежба 9. 5. 2024. писмена вежба: Страница из мог правописног приручника
5-7 Српски језик и књижевност писмени задатак 28. 5. 2024. Четврти школски писмени задатак.
5-7 Математика писмени задатак 3. 6. 2024.
6-1 Енглески језик тестирање 7. 2. 2024. Module 4 test
6-1 Математика контролни задатак 14. 2. 2024. троугао
6-1 Историја тестирање 19. 2. 2024. Србија у доба Немањића
6-1 Немачки језик контролни задатак 22. 2. 2024. Lektion 4 und 5
6-1 Географија тестирање 26. 2. 2024. Привреда
6-1 Српски језик и књижевност контролни задатак 27. 2. 2024. Граматика
6-1 Физика тестирање 4. 3. 2024. Мерење
6-1 Француски језик контролни задатак 7. 3. 2024. Les exercis grammaticaux
6-1 Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 3. 2024. Трећи писмени задатак
6-1 Математика писмени задатак 18. 3. 2024. трећи писмени задатак
6-1 Немачки језик контролни задатак 19. 3. 2024. Lektion 6
6-1 Енглески језик тестирање 27. 3. 2024. Module 5 and 6 test
6-1 Историја тестирање 9. 4. 2024. Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем веку
6-1 Српски језик и књижевност тестирање 11. 4. 2024. Граматика
6-1 Физика тестирање 17. 4. 2024. Маса и густина
6-1 Математика контролни задатак 18. 4. 2024. четвороугао
6-1 Француски језик писмени задатак 25. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
6-1 Немачки језик писмени задатак 14. 5. 2024. Gradivo šestog razreda
6-1 Математика писмени задатак 23. 5. 2024. Четврти писмени задатак
6-1 Енглески језик писмени задатак 29. 5. 2024. Gradivo šestog razreda
6-1 Српски језик и књижевност писмени задатак 30. 5. 2024. Четврти писмени задатак
6-1 Физика тестирање 10. 6. 2024. Притисак
6-2 Енглески језик тестирање 7. 2. 2024. Module 4 test
6-2 Историја тестирање 13. 2. 2024. Србија у доба Немањића
6-2 Математика контролни задатак 14. 2. 2024. троугао
6-2 Српски језик и књижевност контролни задатак 20. 2. 2024. Заменице
6-2 Немачки језик контролни задатак 22. 2. 2024. Lektion 4 und 5
6-2 Географија тестирање 26. 2. 2024. Привреда
6-2 Француски језик контролни задатак 7. 3. 2024. Les exercices grammaticaux
6-2 Физика тестирање 13. 3. 2024. Мерење
6-2 Математика писмени задатак 14. 3. 2024. трећи писмени задатак
6-2 Немачки језик контролни задатак 19. 3. 2024. Lektion 6
6-2 Српски језик и књижевност тестирање 22. 3. 2024. Народна књижевност
6-2 Енглески језик тестирање 27. 3. 2024. Module 5 and 6 test
6-2 Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 3. 2024. Трећи школски писмени задатак
6-2 Биологија тестирање 1. 4. 2024. Јединство грађе и функције као основа живота
6-2 Историја тестирање 11. 4. 2024. Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем веку
6-2 Физика тестирање 17. 4. 2024. Маса и густина
6-2 Математика контролни задатак 18. 4. 2024. четвороугао
6-2 Француски језик писмени задатак 25. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
6-2 Српски језик и књижевност контролни задатак 26. 4. 2024. Реченице
6-2 Немачки језик писмени задатак 14. 5. 2024. Gradivo šestog razreda
6-2 Српски језик и књижевност писмени задатак 16. 5. 2024. Четврти школски писмени задатак
6-2 Математика писмени задатак 23. 5. 2024. четврти писмени задатак
6-2 Енглески језик писмени задатак 29. 5. 2024. Gradivo šestog razreda
6-2 Биологија тестирање 31. 5. 2024. Наслеђивање и еволуција
6-2 Физика тестирање 5. 6. 2024. Притисак
6-2 Српски језик и књижевност тестирање 6. 6. 2024. Граматика
6-3 Немачки језик тестирање 31. 1. 2024.
6-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 19. 2. 2024. Заменице
6-3 Историја тестирање 21. 2. 2024. Србија у доба Немањића
6-3 Математика писмена вежба 26. 2. 2024. Троугао
6-3 Немачки језик контролни задатак 28. 2. 2024.
6-3 Енглески језик тестирање 4. 3. 2024. Grammar, Vocabulary
6-3 Руски језик контролни задатак 6. 3. 2024. Прошедшее время
6-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 20. 3. 2024. Књижевност
6-3 Математика писмени задатак 22. 3. 2024. Троугао , пропорционалност,графици и дијаграми
6-3 Биологија тестирање 26. 3. 2024. Живот у екосистему
6-3 Српски језик и књижевност писмени задатак 28. 3. 2024. Трећи писмени задатак
6-3 Немачки језик писмени задатак 12. 4. 2024.
6-3 Енглески језик тестирање 15. 4. 2024. Grammar, Vocabulary
6-3 Историја тестирање 17. 4. 2024. Европа, Средоземље и српске земље у позном средњем веку
6-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 24. 4. 2024. Независне реченице
6-3 Руски језик писмени задатак 8. 5. 2024. Вечеринка у Лены, Дом и квартира
6-3 Математика писмена вежба 10. 5. 2024. Четвороугао
6-3 Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 5. 2024. Четврти писмени задатак
6-3 Биологија тестирање 16. 5. 2024. Наслеђивање и еволуција и Порекло и разноврсност живота
6-3 Енглески језик писмени задатак 31. 5. 2024. Grammar, Writing
6-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 4. 6. 2024. Завршни тест
6-3 Математика писмени задатак 5. 6. 2024. Четвороугао
6-3 Географија тестирање 11. 6. 2024. Европа
6-4 Српски језик и књижевност тестирање 25. 1. 2024. Књижевност
6-4 Немачки језик тестирање 31. 1. 2024.
6-4 Историја тестирање 19. 2. 2024. Србија у доба Немањића
6-4 Српски језик и књижевност тестирање 20. 2. 2024. Заменице
6-4 Математика писмена вежба 26. 2. 2024. Троугао
6-4 Немачки језик контролни задатак 28. 2. 2024.
6-4 Енглески језик тестирање 4. 3. 2024. Grammar, Vocabulary
6-4 Руски језик контролни задатак 6. 3. 2024. Прошедшее время
6-4 Физика тестирање 12. 3. 2024. Мерење
6-4 Српски језик и књижевност тестирање 14. 3. 2024. Глаголи
6-4 Математика писмени задатак 20. 3. 2024. Троугао,пропорционалност,графици и дијаграми
6-4 Српски језик и књижевност тестирање 21. 3. 2024. Народна књижевност
6-4 Биологија тестирање 26. 3. 2024. Живот у екосистему
6-4 Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 3. 2024. Приповедање
6-4 Немачки језик писмени задатак 12. 4. 2024.
6-4 Енглески језик тестирање 15. 4. 2024. Grammar, Vocabulary
6-4 Српски језик и књижевност тестирање 24. 4. 2024. Реченице
6-4 Физика тестирање 25. 4. 2024. Маса и густина
6-4 Руски језик писмени задатак 8. 5. 2024. Вечеринка у Лены, Дом и квартира
6-4 Математика писмена вежба 9. 5. 2024. Четвороугао
6-4 Биологија тестирање 17. 5. 2024. Наслеђивање и еволуција и Порекло и разноврсност живота
6-4 Историја тестирање 22. 5. 2024. Српски народ под страном влашћу
6-4 Енглески језик писмени задатак 27. 5. 2024. Writing, Grammar
6-4 Српски језик и књижевност писмени задатак 30. 5. 2024. Приповедање
6-4 Математика писмени задатак 4. 6. 2024. Четвороугао
6-4 Географија тестирање 10. 6. 2024. Европа
6-4 Физика тестирање 11. 6. 2024. Притисак
6-5 Српски језик и књижевност тестирање 25. 1. 2024. Књижевност
6-5 Математика контролни задатак 14. 2. 2024. троугао
6-5 Историја тестирање 19. 2. 2024. Србија у доба Немањића
6-5 Српски језик и књижевност тестирање 20. 2. 2024. Заменице
6-5 Руски језик контролни задатак 4. 3. 2024. Прошедшее время
6-5 Енглески језик тестирање 6. 3. 2024. Grammar,Vocabulary
6-5 Физика тестирање 12. 3. 2024. Мерење
6-5 Српски језик и књижевност тестирање 14. 3. 2024. Глаголи
6-5 Биологија тестирање 18. 3. 2024. Живот у екосистему
6-5 Српски језик и књижевност тестирање 21. 3. 2024. Народна књижевност
6-5 Математика писмени задатак 26. 3. 2024. трећи писмени задатак
6-5 Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 3. 2024. Приповедање
6-5 Енглески језик тестирање 17. 4. 2024. Grammar,Vocabulary
6-5 Математика контролни задатак 19. 4. 2024. четвороугао
6-5 Српски језик и књижевност тестирање 24. 4. 2024. Реченице
6-5 Физика тестирање 25. 4. 2024. Маса и густина
6-5 Руски језик писмени задатак 8. 5. 2024. Вечеринка у Лены, Дом и квартира
6-5 Биологија тестирање 10. 5. 2024. Наслеђивање и еволуција и Порекло и разноврсност живота
6-5 Математика писмени задатак 23. 5. 2024. четврти писмени задатак
6-5 Историја писмена вежба 24. 5. 2024. Српски народ под страном влашћу
6-5 Енглески језик писмени задатак 29. 5. 2024. Grammar,Writing
6-5 Српски језик и књижевност писмени задатак 30. 5. 2024. Приповедање
6-5 Физика тестирање 6. 6. 2024. Притисак
6-5 Географија тестирање 7. 6. 2024. Европа
6-6 Немачки језик тестирање 30. 1. 2024.
6-6 Српски језик и књижевност контролни задатак 12. 2. 2024. Језик: Контролни задатак-заменице
6-6 Енглески језик тестирање 13. 2. 2024. Module 4
6-6 Математика контролни задатак 19. 2. 2024. Троугао
6-6 Историја тестирање 20. 2. 2024. Србија у доба немањића
6-6 Немачки језик контролни задатак 27. 2. 2024.
6-6 Географија тестирање 29. 2. 2024. Привреда
6-6 Физика тестирање 5. 3. 2024. МЕРЕЊЕ
6-6 Математика писмени задатак 14. 3. 2024. Троугао
6-6 Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 3. 2024. Трећи школски писмени задатак.
6-6 Немачки језик писмени задатак 12. 4. 2024.
6-6 Математика контролни задатак 22. 4. 2024. Четвороугао
6-6 Српски језик и књижевност контролни задатак 26. 4. 2024. Језик: Контролни задатак: Реченице
6-6 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 5. 2024. Четврти школски писмени задатак.
6-6 Историја тестирање 31. 5. 2024. Положај Срба у Османском царству
6-6 Математика писмени задатак 3. 6. 2024. Четвороугао
6-6 Српски језик и књижевност тестирање 4. 6. 2024. Граматика-завршни тест.
7-1 Физика тестирање 31. 1. 2024. Кретање тела под дејством силе Земљине теже и силе трења-2.део
7-1 Хемија тестирање 1. 2. 2024. Атоми, молекули и јони
7-1 Биологија тестирање 6. 2. 2024. Кожа, скелетни систем и пријем дражи
7-1 Енглески језик тестирање 7. 2. 2024. Module 4 test
7-1 Историја тестирање 12. 2. 2024. Европа и свет у другој половини 19. века
7-1 Немачки језик тестирање 13. 2. 2024.
7-1 Географија тестирање 19. 2. 2024. Јужна и ЈИ Азија
7-1 Српски језик и књижевност контролни задатак 22. 2. 2024. Градиво из граматике
7-1 Математика тестирање 27. 2. 2024. Многоугао
7-1 Биологија писмена вежба 1. 3. 2024. Поновљен тест-Кожа, слелетни систем, мишићни систем
7-1 Физика тестирање 13. 3. 2024. Равнотежа тела
7-1 Хемија тестирање 14. 3. 2024. Хомогене и хетерогене смеше
7-1 Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 3. 2024. Дескрипција
7-1 Немачки језик контролни задатак 21. 3. 2024.
7-1 Математика писмени задатак 26. 3. 2024. Многоугао и полиноми
7-1 Енглески језик тестирање 27. 3. 2024. Module 5 and 6 test
7-1 Историја тестирање 9. 4. 2024. Српски народ у другој половини 18. и почетком 19. века
7-1 Математика тестирање 22. 4. 2024. Полиноми
7-1 Немачки језик писмени задатак 23. 4. 2024.
7-1 Физика тестирање 8. 5. 2024. Механичка енергија, рад и снага
7-1 Хемија тестирање 14. 5. 2024. Хемијске реакције и израчунавања
7-1 Српски језик и књижевност контролни задатак 21. 5. 2024. Градиво из књижевности и из граматике
7-1 Историја тестирање 27. 5. 2024. Први светски рат
7-1 Енглески језик писмени задатак 29. 5. 2024. Gradivo sedmog razreda
7-1 Математика писмени задатак 4. 6. 2024. Полиноми и круг
7-1 Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 6. 2024. тема из градива
7-1 Физика тестирање 12. 6. 2024. Топлотне појаве
7-2 Физика тестирање 31. 1. 2024. Кретање тела под дејством силе Земљине теже и силе трења
7-2 Хемија тестирање 1. 2. 2024. Атоми, молекули и јони
7-2 Биологија тестирање 6. 2. 2024. Кожа, скелетни систем и пријем дражи
7-2 Енглески језик тестирање 7. 2. 2024. Module 4 test
7-2 Историја тестирање 12. 2. 2024. Европа и свет у другој половини 19. века
7-2 Немачки језик тестирање 13. 2. 2024.
7-2 Географија тестирање 19. 2. 2024. Јужна и ЈИ Азија
7-2 Српски језик и књижевност контролни задатак 22. 2. 2024. Градиво из граматике
7-2 Математика тестирање 27. 2. 2024. Многоугао
7-2 Биологија писмена вежба 1. 3. 2024. Поновљен тест-Кожа. скелетни систем и мишићни систем
7-2 Физика тестирање 11. 3. 2024. Равнотежа тела
7-2 Хемија тестирање 14. 3. 2024. Хомогене и хетерогене смеше
7-2 Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 3. 2024. Дескрипција
7-2 Немачки језик контролни задатак 21. 3. 2024.
7-2 Математика писмени задатак 26. 3. 2024. Многоугао и полиноми
7-2 Енглески језик тестирање 27. 3. 2024. Module 5 and 6 test
7-2 Историја тестирање 11. 4. 2024. Српски народ у другој половини 18. и почетком 19. века
7-2 Математика тестирање 22. 4. 2024. Полиноми
7-2 Немачки језик писмени задатак 23. 4. 2024.
7-2 Физика тестирање 8. 5. 2024. Механичка енергија, рад и снага
7-2 Хемија тестирање 14. 5. 2024. Хемијске реакције и израчунавања
7-2 Српски језик и књижевност контролни задатак 21. 5. 2024. Градиво из књижевности и из граматике
7-2 Историја тестирање 27. 5. 2024. Први светски рат
7-2 Енглески језик писмени задатак 29. 5. 2024. Gradivo sedmog razreda
7-2 Математика писмени задатак 4. 6. 2024. Полиноми и круг
7-2 Српски језик и књижевност писмени задатак 7. 6. 2024. Тема из градива
7-2 Физика тестирање 12. 6. 2024. Топлотне појаве
7-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 31. 1. 2024. Књижевност
7-3 Физика писмена вежба 1. 2. 2024. Слободан пад, трење
7-3 Хемија тестирање 5. 2. 2024. Атоми, молекули и јони
7-3 Биологија тестирање 9. 2. 2024. Јединство грађе и функције (други део)
7-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 12. 2. 2024. Диктат
7-3 Историја тестирање 14. 2. 2024. Европа и свет у другој половини 19. века
7-3 Енглески језик тестирање 19. 2. 2024. Module 4
7-3 Математика писмена вежба 28. 2. 2024. Многоугао
7-3 Географија тестирање 29. 2. 2024. Азија
7-3 Француски језик контролни задатак 11. 3. 2024. Les exercices grammaticaux
7-3 Хемија тестирање 13. 3. 2024. Хомогене и хетерогене смеше
7-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 18. 3. 2024. Конгруенција
7-3 Енглески језик тестирање 18. 3. 2024. Module 5
7-3 Руски језик контролни задатак 20. 3. 2024. Повелительное наклонение
7-3 Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 3. 2024. Трећи писмени задатак
7-3 Математика писмени задатак 28. 3. 2024. Многоугао, полиноми
7-3 Географија тестирање 4. 4. 2024. Африка
7-3 Биологија тестирање 12. 4. 2024. Живот у екосистему
7-3 Историја тестирање 19. 4. 2024. Српски народ у другој половини 19. и почетком 20. века
7-3 Француски језик писмени задатак 22. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
7-3 Математика писмена вежба 25. 4. 2024. Полиноми, први део
7-3 Руски језик писмени задатак 8. 5. 2024. Праздники
7-3 Енглески језик писмени задатак 13. 5. 2024. Module 6
7-3 Хемија тестирање 15. 5. 2024. Хемијске реакције и израчунавања
7-3 Српски језик и књижевност писмена вежба 21. 5. 2024. Зависне реченице
7-3 Математика писмена вежба 23. 5. 2024. Круг
7-3 Српски језик и књижевност писмени задатак 28. 5. 2024. Четврти писмени задатак
7-3 Историја тестирање 29. 5. 2024. Први светски рат
7-3 Математика писмени задатак 6. 6. 2024. Круг, полиноми други део
7-4 Физика писмена вежба 1. 2. 2024. Слободан пад, трење
7-4 Српски језик и књижевност писмена вежба 2. 2. 2024. Књижевност
7-4 Хемија тестирање 7. 2. 2024. Атоми, молекули и јони
7-4 Српски језик и књижевност писмена вежба 9. 2. 2024. Диктат
7-4 Биологија тестирање 13. 2. 2024. Јединство грађе и функције (други део)
7-4 Историја тестирање 14. 2. 2024. Европа и свет у другој половини 19. века
7-4 Енглески језик тестирање 19. 2. 2024. Module 4
7-4 Математика писмена вежба 28. 2. 2024. Многоугао
7-4 Географија тестирање 1. 3. 2024. Азија
7-4 Француски језик контролни задатак 11. 3. 2024. Les exercices grammaticaux
7-4 Српски језик и књижевност писмена вежба 14. 3. 2024. Конгруенција
7-4 Хемија тестирање 15. 3. 2024. Хомогене и хетерогене смеше
7-4 Енглески језик тестирање 18. 3. 2024. Module 5
7-4 Руски језик контролни задатак 20. 3. 2024. Повелительное наклонение
7-4 Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 3. 2024. Трећи писмени задатак
7-4 Математика писмени задатак 28. 3. 2024. Многоугао, полиноми
7-4 Географија тестирање 5. 4. 2024. Африка
7-4 Биологија тестирање 11. 4. 2024. Живот у екосистему
7-4 Историја тестирање 17. 4. 2024. Српски народ у другој половини 19. и почетком 20. века
7-4 Српски језик и књижевност писмена вежба 19. 4. 2024. Зависне реченице
7-4 Француски језик писмени задатак 22. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
7-4 Математика писмена вежба 25. 4. 2024. Полиноми
7-4 Руски језик писмени задатак 8. 5. 2024. Праздники
7-4 Енглески језик писмени задатак 13. 5. 2024. Module 6
7-4 Хемија тестирање 17. 5. 2024. Хемијске реакције и израчунавања
7-4 Математика писмена вежба 23. 5. 2024. Круг
7-4 Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 5. 2024. Четврти писмени задатак
7-4 Историја Тестирање 29. 5. 2024. Први светски рат
7-4 Математика писмени задатак 6. 6. 2024. Круг, полиноми други део
7-5 Физика тестирање 1. 2. 2024. Кретање тела под дејством силе Земљине теже-2. део
7-5 Хемија тестирање 5. 2. 2024. Атоми, молекули и јони
7-5 Историја тестирање 14. 2. 2024. Европа и свет у другој половини 19. века
7-5 Биологија тестирање 20. 2. 2024. Јединство грађе и функције као основа живота (други део)
7-5 Географија тестирање 26. 2. 2024. Азија
7-5 Математика писмена вежба 28. 2. 2024. Многоугао
7-5 Француски језик контролни задатак 11. 3. 2024. Les exercices grammaticaux
7-5 Хемија тестирање 13. 3. 2024. Хомогене и хетерогене смеше
7-5 Физика тестирање 14. 3. 2024. Равнотежа тела
7-5 Енглески језик тестирање 18. 3. 2024. Module 5
7-5 Руски језик контролни задатак 20. 3. 2024. Повелительное наклонение
7-5 Српски језик и књижевност писмени задатак 25. 3. 2024. Приповедање
7-5 Математика писмени задатак 28. 3. 2024. Многоугао, полиноми први део
7-5 Географија тестирање 1. 4. 2024. Африка
7-5 Биологија тестирање 9. 4. 2024. Живот у екосистему
7-5 Математика писмена вежба 18. 4. 2024. Полиноми
7-5 Историја тестирање 19. 4. 2024. Српски народ у другој половини 19. и почетком 20. века
7-5 Француски језик писмени задатак 22. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
7-5 Руски језик писмени задатак 8. 5. 2024. Праздники
7-5 Физика тестирање 9. 5. 2024. Механички рад, енергија и снага
7-5 Енглески језик писмени задатак 13. 5. 2024. Module 6
7-5 Хемија тестирање 15. 5. 2024. Хемијске реакције и израчунавања
7-5 Српски језик и књижевност тестирање 17. 5. 2024. Зависне реченице
7-5 Српски језик и књижевност писмени задатак 24. 5. 2024. Приповедање
7-5 Историја тестирање 29. 5. 2024. Први светски рат
7-5 Математика писмена вежба 30. 5. 2024. Круг
7-5 Математика писмени задатак 5. 6. 2024. Круг, полиноми други део
7-5 Физика тестирање 6. 6. 2024. Топлотне појаве
7-6 Српски језик и књижевност тестирање 2. 2. 2024. Правописни диктат.
7-6 Хемија контролни задатак 5. 2. 2024. Валенцс
7-6 Географија тестирање 8. 2. 2024. Јужна и ЈИ Азија
7-6 Математика контролни задатак 19. 2. 2024. Многоугао
7-6 Физика тестирање 23. 2. 2024. РАВНОТЕЖА ТЕЛА
7-6 Српски језик и књижевност писмена вежба 26. 2. 2024. Језичка култура:Писмена вежба
7-6 Француски језик контролни задатак 7. 3. 2024. Les exercices grammaticaux
7-6 Српски језик и књижевност контролни задатак 11. 3. 2024. Граматика: Контролни задатак-(конгруенција и реченица)
7-6 Математика писмени задатак 20. 3. 2024. Многоугао
7-6 Историја тестирање 28. 3. 2024. Српски народ у другој половини 19. и почетком 20. века
7-6 Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 4. 2024. Трећи школски писмени задатак.
7-6 Математика контролни задатак 15. 4. 2024. Полиноми
7-6 Француски језик писмени задатак 16. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
7-6 Хемија контролни задатак 9. 5. 2024. Стехиометрија
7-6 Српски језик и књижевност тестирање 17. 5. 2024. Граматика: Зависне реченице (тест)
7-6 Математика контролни задатак 20. 5. 2024. Круг
7-6 Српски језик и књижевност писмени задатак 24. 5. 2024. Језичка култура: Четврти школски писмени задатак.
7-6 Историја тестирање 30. 5. 2024. Први светски рат
7-6 Математика писмени задатак 3. 6. 2024. Круг
7-6 Српски језик и књижевност контролни задатак 10. 6. 2024. Граматика: Годишња провера знања
8-1 Физика тестирање 31. 1. 2024. Електрично поље-2. део
8-1 Енглески језик тестирање 5. 2. 2024. Module 4 Test
8-1 Немачки језик тестирање 6. 2. 2024.
8-1 Географија тестирање 12. 2. 2024. Насеља Србије
8-1 Француски језик контролни задатак 13. 2. 2024. Le passé composé/l’imparfait; situer dans l’espace; le vocabulaire
8-1 Хемија тестирање 20. 2. 2024. Угљоводоници
8-1 Српски језик и књижевност контролни задатак 22. 2. 2024. Градиво из књижевности
8-1 Историја тестирање 26. 2. 2024. Југославија у Другом св. рату
8-1 Математика тестирање 27. 2. 2024. Призма и пирамида
8-1 Немачки језик контролни задатак 12. 3. 2024.
8-1 Математика тестирање 13. 3. 2024. Линеарна функција
8-1 Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 3. 2024. Слободна тема
8-1 Енглески језик тестирање 22. 3. 2024. Module 5 and 6 Test
8-1 Физика тестирање 27. 3. 2024. Електрична струја
8-1 Хемија тестирање 28. 3. 2024. Органска једињења са кисеоником
8-1 Француски језик писмени задатак 2. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
8-1 Историја тестирање 4. 4. 2024. Свет после Хладног рата
8-1 Математика писмени задатак 9. 4. 2024. Призма, пирамида, линеарна функција и системи линеарних једначина са две непознате
8-1 Физика тестирање 22. 4. 2024. Магнетно поље
8-1 Немачки језик писмени задатак 23. 4. 2024.
8-1 Математика тестирање 9. 5. 2024. Ваљак и купа
8-1 Српски језик и књижевност контролни задатак 10. 5. 2024. Градиво из граматике и из књижевности
8-1 Хемија тестирање 14. 5. 2024. Биолошки важна органска једињења
8-1 Српски језик и књижевност писмени задатак 17. 5. 2024. Тема из градива
8-1 Енглески језик писмени задатак 20. 5. 2024. Gradivo osmog razreda
8-1 Математика писмени задатак 24. 5. 2024. Ваљак, купа, лопта
8-1 Физика тестирање 27. 5. 2024. Елементи атомске и нуклеарне физике
8-2 Физика тестирање 31. 1. 2024. Електрично поље-2.део
8-2 Српски језик и књижевност контролни задатак 2. 2. 2024. Врсте речи и падежи
8-2 Енглески језик тестирање 5. 2. 2024. Module 4 Test
8-2 Немачки језик тестирање 6. 2. 2024.
8-2 Француски језик контролни задатак 13. 2. 2024. Les exercices grammaticaux
8-2 Математика контролни задатак 14. 2. 2024. призма и пирамида
8-2 Хемија тестирање 20. 2. 2024. Угљоводоници
8-2 Географија тестирање 21. 2. 2024. Насеља Србије
8-2 Математика контролни задатак 6. 3. 2024. линеарне функције
8-2 Српски језик и књижевност тестирање 7. 3. 2024. Граматика
8-2 Немачки језик контролни задатак 12. 3. 2024.
8-2 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 3. 2024. Тртећи писмени задатак
8-2 Биологија тестирање 18. 3. 2024. Наслеђивање и еволуција
8-2 Енглески језик тестирање 22. 3. 2024. Module 5 and 6 Test
8-2 Физика тестирање 27. 3. 2024. Електрична струја
8-2 Хемија тестирање 28. 3. 2024. Органска једињења са кисеоником
8-2 Француски језик писмени задатак 2. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
8-2 Историја тестирање 4. 4. 2024. Свет после Хладног рата
8-2 Математика писмени задатак 10. 4. 2024. трећи писмени задатак
8-2 Српски језик и књижевност тестирање 17. 4. 2024. Граматика
8-2 Физика тестирање 22. 4. 2024. Магнетно поље
8-2 Немачки језик писмени задатак 23. 4. 2024.
8-2 Хемија тестирање 14. 5. 2024. Биолошки важна органска једињења
8-2 Историја тестирање 16. 5. 2024. Модерно доба
8-2 Енглески језик писмени задатак 20. 5. 2024. Gradivo osmog razreda
8-2 Математика контролни задатак 21. 5. 2024. ваљак и купа
8-2 Физика тестирање 27. 5. 2024. Елементи атомске и нуклеарне физике
8-2 Математика писмени задатак 28. 5. 2024. четврти писмени задатак
8-3 Француски језик контролни задатак 9. 2. 2024. Les exercices grammaticaux
8-3 Српски језик и књижевност тестирање 13. 2. 2024. Врсте речи
8-3 Математика писмена вежба 16. 2. 2024. Призма и пирамида
8-3 Хемија тестирање 21. 2. 2024. Угљоводоници
8-3 Физика тестирање 23. 2. 2024. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
8-3 Историја тестирање 26. 2. 2024. Други светски рат
8-3 Биологија тестирање 1. 3. 2024. Календар живота
8-3 Енглески језик тестирање 4. 3. 2024. Module 4
8-3 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 3. 2024. Приповедање
8-3 Математика писмена вежба 14. 3. 2024. Линеарна функција
8-3 Руски језик контролни задатак 18. 3. 2024. Выражение времени, сравнительная и превосходная степень
8-3 Хемија тестирање 27. 3. 2024. Органска једињења са кисеоником
8-3 Српски језик и књижевност тестирање 28. 3. 2024. Реченични чланови,синтагма и реченице
8-3 Математика писмени задатак 2. 4. 2024. Пирамида, линеарна функција
8-3 Француски језик писмени задатак 5. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
8-3 Историја писмена вежба 8. 4. 2024. Европа, свет и српски народ у периоду Хладног рата
8-3 Географија тестирање 11. 4. 2024. Индустрија
8-3 Енглески језик писмени задатак 17. 4. 2024. Module 5
8-3 Српски језик и књижевност тестирање 19. 4. 2024. Систематизовање знања из књижевности
8-3 Руски језик писмени задатак 22. 4. 2024. Из прошлого в будущее
8-3 Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 4. 2024. Приповедање и описивање
8-3 Енглески језик тестирање 13. 5. 2024. Module 6
8-3 Хемија тестирање 15. 5. 2024. Биолошки важна органска једињења
8-3 Математика писмена вежба 21. 5. 2024. Ваљак и купа
8-3 Математика писмени задатак 28. 5. 2024. Ваљак, купа и лопта
8-4 Физика писмена вежба 1. 2. 2024. Електрично поље
8-4 Немачки језик тестирање 5. 2. 2024.
8-4 Француски језик контролни задатак 9. 2. 2024. Les exercices grammaticaux
8-4 Српски језик и књижевност тестирање 13. 2. 2024. Врсте речи
8-4 Математика писмена вежба 16. 2. 2024. Призма и пирамида
8-4 Хемија тестирање 19. 2. 2024. Угљоводоници
8-4 Историја тестирање 21. 2. 2024. Други светски рат
8-4 Биологија тестирање 1. 3. 2024. Календар живота
8-4 Математика писмена вежба 8. 3. 2024. Линеарна функција
8-4 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 3. 2024. Приповедање
8-4 Енглески језик тестирање 15. 3. 2024. Grammar, Vocabulary, Reading
8-4 Немачки језик контролни задатак 18. 3. 2024.
8-4 Српски језик и књижевност тестирање 28. 3. 2024. Реченични чланови, синтагма,реченица
8-4 Хемија тестирање 29. 3. 2024. Органска једињења са кисеоником
8-4 Математика писмени задатак 1. 4. 2024. Пирамида, линеарна функција
8-4 Француски језик писмени задатак 5. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
8-4 Географија тестирање 8. 4. 2024. Индустрија
8-4 Историја тестирање 10. 4. 2024. Свет, Европа и српски народ у периоду Хладног рата
8-4 Српски језик и књижевност тестирање 18. 4. 2024. Књижевност
8-4 Енглески језик писмени задатак 19. 4. 2024. Writing, Indirect Speech
8-4 Немачки језик писмени задатак 22. 4. 2024.
8-4 Српски језик и књижевност писмени задатак 25. 4. 2024. Приповедање и описивање
8-4 Хемија тестирање 13. 5. 2024. Биолошки важна органска једињења
8-4 Енглески језик тестирање 17. 5. 2024. Final Test
8-4 Математика писмена вежба 20. 5. 2024. Ваљак и купа
8-5 Физика тестирање 30. 1. 2024. Ел. поље-2. део
8-5 Немачки језик тестирање 2. 2. 2024.
8-5 Француски језик контролни задатак 9. 2. 2024. Les exercices grammaticaux
8-5 Српски језик и књижевност тестирање 12. 2. 2024. Врсте речи
8-5 Математика контролни задатак 14. 2. 2024. призма и пирамида
8-5 Хемија тестирање 21. 2. 2024. Угљоводоници
8-5 Биологија тестирање 22. 2. 2024. Порекло и разноврсност живота
8-5 Енглески језик тестирање 26. 2. 2024. Moduke 4
8-5 Историја тестирање 28. 2. 2024. Други светски рат
8-5 Математика контролни задатак 6. 3. 2024. линеарне функције
8-5 Немачки језик контролни задатак 8. 3. 2024.
8-5 Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 3. 2024. Приповедање
8-5 Физика тестирање 21. 3. 2024. Електрична струја
8-5 Српски језик и књижевност тестирање 26. 3. 2024. РЕченични чланови, синтага и реченица
8-5 Хемија тестирање 27. 3. 2024. Органска једињења са кисеоником
8-5 Математика писмени задатак 4. 4. 2024. трећи писмени задатак
8-5 Немачки језик писмени задатак 5. 4. 2024.
8-5 Француски језик писмени задатак 5. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
8-5 Географија тестирање 9. 4. 2024. Индустрија
8-5 Биологија тестирање 11. 4. 2024. Живот у екосистему
8-5 Физика тестирање 16. 4. 2024. Магнетно поље
8-5 Енглески језик писмени задатак 17. 4. 2024. Module 5
8-5 Српски језик и књижевност тестирање 18. 4. 2024. Књижевност
8-5 Историја писмена вежба 24. 4. 2024. Свет, Европа и српски народ у периоду Хладног рата
8-5 Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 4. 2024. Приповедање и описивање
8-5 Хемија тестирање 15. 5. 2024. Биолошки важна органска једињења
8-5 Математика контролни задатак 17. 5. 2024. ваљак и купа
8-5 Енглески језик тестирање 20. 5. 2024. Module 6
8-5 Физика тестирање 23. 5. 2024. Елементи атомске и нуклеатне физике
8-5 Математика писмени задатак 28. 5. 2024. чеврти писмени задатак
8-6 Математика контролни задатак 8. 2. 2024. Призма и пирамида
8-6 Хемија контролни задатак 8. 2. 2024. Угљоводоницу
8-6 Српски језик и књижевност контролни задатак 12. 2. 2024. Врсте речи
8-6 Француски језик контролни задатак 13. 2. 2024. Les exercices grammaticaux
8-6 Физика тестирање 23. 2. 2024. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
8-6 Историја тестирање 1. 3. 2024. Други светски рат
8-6 Математика контролни задатак 4. 3. 2024. линеарна функција
8-6 Српски језик и књижевност контролни задатак 11. 3. 2024. Реченични чланови-синтагма, реченица.
8-6 Српски језик и књижевност контролни задатак 14. 3. 2024. Трећи школски писмени задатак.
8-6 Математика писмени задатак 29. 3. 2024.
8-6 Француски језик писмени задатак 2. 4. 2024. Le deuxième devoir écrit
8-6 Историја писмена вежба 18. 4. 2024. Свет, Европа и српски народ у периоду Хладног рата
8-6 Математика контролни задатак 19. 4. 2024. Ваљак и купа
8-6 Српски језик и књижевност тестирање 22. 4. 2024. Систематизација градива.
8-6 Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 4. 2024. Четврти школски писмени задатак.
8-6 Хемија контролни задатак 9. 5. 2024. Органска једињења са кисеоником
8-6 Математика писмени задатак 27. 5. 2024.
8-6 Српски језик и књижевност тестирање 27. 5. 2024. Годишњи тест