Izaberite stranicu

РАСПОРЕД ЗВОНА

Распоред звоњења – Матична школа

За ученике од 1. до 8. разреда

Прво звоно 07:25
1.час 07:30 – 08:15
2.час 08:20 – 09:05
Прво звоно 09:20
3.час 09:25 – 10:10
4.час 10:15 – 11:00
5.час 11:05 – 11:50
6.час 11:55 – 12:40
7. час 12:45 – 13:30

Напомена:

У школи се од ове школске године одвија једносменска настава за ученике од 1. до 8. разреда.

Распоред звоњења – Поцерски Причиновић

Прва смена Друга смена
Прво звоно 07:55 Прво звоно 13:25
1. час 08:00 – 08:45 1. час 13:30 – 14:15
2. час 08:50 – 09:35 2. час 14:20 – 15:05
Прво звоно 09:50 Прво звоно 15:20
3. час 09:55 – 10:40 3. час 15:25 – 16:10
4. час 10:45 – 11:30 4. час 16:15 – 17:00
5. час 11:35 – 12:20 5. час 17:05 – 17:50
6. час 12:25 – 13:10 6. час 17:55 – 18:40

Напомена:

*  У једној смени су ученици првог и трећег разреда (прате смену  разредне наставе у осталим школским јединицама),  а у другој смени су ученици другог и четвртог  разреда.

Распоред звоњења – Летњиковац

  1. Варијанта – млађи ученици
Прва смена Друга смена
Прво звоно 07:25 Прво звоно 13:25
1.час 07:30 – 08:15 1. час 13:30 – 14:15
2.час 08:20 – 09:05 2. час 14:20 – 15:05
Прво звоно 09:20 Прво звоно 15:20
3.час 09:25 – 10:10 3. час 15:25 – 16:10
4.час 10:15 – 11:00 4. час 16:15 – 17:00
5.час 11:05 – 11:50 5. час 17:05 – 17:50
6.час 11:55 – 12:40 6. час 17:55 – 18:40
  • Варијанта – старији ученици
Прва смена Друга смена
Прво звоно 07:25 Прво звоно 12:55
1. час 07:30 – 08:15 1. час 13:00 – 13:45
2. час 08:20 – 09:05 2. час 13:50 – 14:35
Прво звоно 09:20 Прво звоно 14:50
3. час 09:25 – 10:10 3. час 14:55 – 15:40
4. час 10:15 – 11:00 4. час 15:45 – 16:30
5. час 11:05 – 11:50 5. час 16:35 – 17:20
6. час 11:55 – 12:40 6. час 17:25 – 18:10
7. час 12:45 – 13:30 7. час 18:15 – 19:00

Распоред звоњења – Горња Врањска

  1. Варијанта – млађи ученици
Прва смена Друга смена
Прво звоно 07:55 Прво звоно 12:55
1. час 08:00 – 08:45 1. час 13:00 – 13:45
2. час 08:50 – 09:35 2. час 13:50 – 14:35
Прво звоно 09:50 Прво звоно 14:50
3. час 09:55 – 10:40 3. час 14:55 – 15:40
4. час 10:45 – 11:30 4. час 15:45 – 16:30
5. час 11:35 – 12:20 5. час 16:35 – 17:20
6. час 12:25 – 13:10 6. час 17:25 – 18:10
  • Варијанта – старији ученици
Прва смена Друга смена
Прво звоно 07:25 Прво звоно 12:55
1. час 07:30 – 08:15 1. час 13:00 – 13:45
2. час 08:20 – 09:05 2. час 13:50 – 14:35
Прво звоно 09:20 Прво звоно 14:50
3. час 09:25 – 10:10 3. час 14:55 – 15:40
4. час 10:15 – 11:00 4. час 15:45 – 16:30
5. час 11:05 – 11:50 5. час 16:35 – 17:20
6. час 11:55 – 12:40 6. час 17:25 – 18:10
7. час 12:45 – 13:30 7. час 18:15 – 19:00

Напомена:  

Иако постоји временско преклапање последњег часа  млађих ученика у првој смени са првим часом старијих ученика у другој смени, то не ремети процес наставе с обзиром на број одељења млађих ученика и чињеницу да имамо на располагању празне учионице.

Напомене за све школске јединице:

* Промена смена се дешава седмично, изузев у матичној школи где се настава за све ученике одвија у првој смени.  Прва наставна недеља започета је поласком старијих ученика у прву смену.

** Ученици долазе у школу 15 минута пре почетка наставе; за време трајања наставе ученицима није дозвољено да напуштају школско двориште због безбедности, о чему су обавештени и ученици и родитељи.