Izaberite stranicu

ШКОЛСКИ ОДБОР

Никола Веселиновић

дипломирани економиста

Драган Лукић

пољопривредник

Драгана Стојићевић

струковни инжењер заштите животне средине

Горан Бабић

техничар продаје

Данијела Недић

васпитач

Тања Ђурђевић

службеник

Раденка Живановић

професор историје

Јелена Марковић

мастер математике

Светлана Стојићевић

професор разредне наставе