РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ

Директо школе

Милена Вучићевић, дипломирани хемичар

Заменик директора школе

Сања Нинковић, професор разредне наставе

Заменик директора школе

Марија Ђерић, професор биологије

Секретар школе

Сања Јовановић, дипломирани правник