015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

Поштовани ученици,

искуство функционисања наставе на гугл учионици нам је показало да вас ипак треба подсетити на нека од правила понашања која иначе у непосредној настави у највећој мери поштујете. Да бисмо овај нимало лак процес и вама и наставницима учинили корисним подсећамо вас на следећа правила:

  • Присуство ученика на сваком часу је обавезно у тачно одређено време, а евентуално изостајање или закашњење правда се на исти начин као и у непосредној настави, преко одељењског старешине;
  • Час почиње у тачно одређено време и води га наставник као једини администратор;
  • Уколико наставни процес то захтева, наставник може ученику доделити право администрирања (нпр. представљање продуката ученика на задату тему осталим ученицима;)
  • Током часа камера је укључена, а микрофон искључен осим кад ученик добије реч претходно означивши наставнику симболом подигнуте руке да жели нешто да каже; уколико наставни процес то захтева, наставник може одступити од ових правила;
  • Препоручено је коришћење слушалица, како би се што мање реметио ритам породице;
  • Уколико ученик има техничких проблема за укључивање на наставу, обавештава о томе и предметног наставника и одељењског старешину који ће му помоћи да проблем превазиђе;

Верујемо да сте правила понашања на часу одавно научили, али како вас повремено амбијент вашег дома омета у поштовању правила подсећамо вас да је час у виртуелној учионици исто што и час у стварној учионици те на њему није примерено и дозвољено:

  • Користити непримерен речник, говорити углас и без претходне дозволе наставника, вређати и омаловажавати остале учеснике
  • Напуштати час без претходне дозволе наставника
  • Обедовати током трајања часа
  • Снимати или фотографисати остале учеснике без дозволе

Најстрожије је забрањено укључивати на час ученике који нису из одељења. Техника нам помаже да врло једноставно утврдимо ко су „придошлице“ на часу, а након тога није тешко утврдити и ко им је то омогућио.

Свака ваша активност и посвећени рад на часу биће праћена од стране наставника и адекватно вреднована. Са друге стране и свака ваша непримерена активност на часу биће такође одговарајуће бележена и вреднована.

Потрудимо се сви заједно да и овај вид наставе буде на корист свима, очекујући да ће нам епидемиолошке прилике дозволити да се вратимо уобичајеном начину реализације наставе што сви са радошћу ишчекујемо. До тада, радите и на виртуелним часовима посвећено и активно, постављајте питања како бисте разјаснили све евентуалне нејасноће, поштујте рокове за слање задатака како би они били благовремено вредновани.
И најважније, чувајте своје и здравље својих породица!