015/ 334 910, 015/ 334-911 osstojan@gmail.com
Izaberite stranicu

МАТИЧНА ШКОЛА, ИО ЛЕТЊИКОВАЦ, ИО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ,

ИО ГОРЊА ВРАЊСКА

ПРВИ ЦИКЛУС  –  ОД I ДО IV РАЗРЕДА

За одељења која се не деле на групе:

1. час 7:30h – 8:00h
2. час 8:05h – 8:35h
     Велики одмор 8:35h – 8:50h
3. час 8:50h – 9:20h
4. час 9:25h – 9:55h
5. час 10:00h – 10:30h
6. час 10:35h – 11:05h

За одељења која се деле на групе:

I (A) ГРУПА 

1. час 7:30h – 8:00h
2. час 8:05h – 8:35h
     Велики одмор 8:35h – 8:50h
3. час 8:50h – 9:20h
4. час 9:20h – 9:55h

II (B) ГРУПА 

1. час 10:15h – 10:45h
2. час 10:50h – 11:20h
     Велики одмор 11:20h – 11:35h
3. час 11:35h – 12:05h
4. час 12:10h – 12:40h

Напомена:

Податке о саставу група родитељи и ученици добијају од одељењских старешина путем вибер група.

Ученици првог разреда податке о подели на групе добиће у понедељак, 31. августа, приликом пријема и упознавања са одељењским старешином.

Промена смене по којој групе раде дешаваће се на недељном нивоу.

МАТИЧНА ШКОЛА, ИО ЛЕТЊИКОВАЦ, ИО ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ,

ИО ГОРЊА ВРАЊСКА

ДРУГИ ЦИКЛУС  –  ОД V ДО VIII РАЗРЕДА

Група Апонедељак, среда, петак
Група Вуторак, четвртак

1. час 13:30h – 14:00h
2. час 14:05h – 14:35h
    Велики одмор 14:35h – 14:55h
3. час 14:55h – 15:25h
4. час 15:30h – 16:00h
5. час 16:05h – 16:35h
6. час 16:40h – 17:10h
7. час 17:15h – 17:45h


Напомена:

Податке о саставу група родитељи и ученици добијају од одељењских старешина путем вибер група.

Ученици петог разреда податке о подели на групе добиће у понедељак, 31. августа, приликом пријема и упознавања са одељењским старешином.

Промена смене по којој групе раде дешаваће се на недељном нивоу.