Матична школа

ОШ "Стојан Новаковић" почела је да ради 1965. године. По постојању то је најмлађа основна школа у Шапцу, а по броју ученика једна од највећих.

Више

ИО Летњиковац

Школска зграда на Летњиковцу је нова. Почела је са радом 2003. године. Савремена је по простору, опремљена новим наставним кадром...

Више

ИО Горња Врањска

Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је реновирана пре неколико година. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица ...

Више

ИО Поцерски Причиновић

Зграда школе у Поцерском Причиновићу је уређена и реновирана. Школа се састоји од две учионице и канцеларије за наставнике ...

Више

Стручни сарадници и педагошки асистент
Презиме и име Радно место Врста стручности Степен стручности Лиценца
Михаиловић Јасмина Психолог Дипломирани психолог VII да
Теодоровић Катарина Психолог Дипломирани психолог VII Да
Ђурић Милијана Педагог Дипломирани педагог VII Да
Папазов Милена Библиотекар Наставник разредне наставе VI Да
Давидовски Ана Педагошки асистент Диплонирани дефектолог VII Да