Матична школа

ОШ "Стојан Новаковић" почела је да ради 1965. године. По постојању то је најмлађа основна школа у Шапцу, а по броју ученика једна од највећих.

Више

ИО Летњиковац

Школска зграда на Летњиковцу је нова. Почела је са радом 2003. године. Савремена је по простору, опремљена новим наставним кадром...

Више

ИО Горња Врањска

Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је реновирана пре неколико година. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица ...

Више

ИО Поцерски Причиновић

Зграда школе у Поцерском Причиновићу је уређена и реновирана. Школа се састоји од две учионице и канцеларије за наставнике ...

Више

Школски одбор
Име и презиме Овлашћени предлагач
Никола Веселиновић Локална самоуправа
Драган Лукић Локална самоуправа
Живорад Танацковић Локална самоуправа
Сузана Кнежевић Наставничко веће
Ружица Матић, председник Наставничко веће
Светлана Стојићевић Наставничко веће
Горан Бабић Савет родитеља
Марија Ракић Савет родитеља
Мирјана Шашић Савет родитеља