Матична школа

ОШ "Стојан Новаковић" почела је да ради 1965. године. По постојању то је најмлађа основна школа у Шапцу, а по броју ученика једна од највећих.

Више

ИО Летњиковац

Школска зграда на Летњиковцу је нова. Почела је са радом 2003. године. Савремена је по простору, опремљена новим наставним кадром...

Више

ИО Горња Врањска

Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је реновирана пре неколико година. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица ...

Више

ИО Поцерски Причиновић

Зграда школе у Поцерском Причиновићу је уређена и реновирана. Школа се састоји од две учионице и канцеларије за наставнике ...

Више

Савет родитеља
Одељење Име и презиме Стручна спрема
1-1 Јелена Томић ссс,грнчар
1-2 Оливера Антонић ссс
1-3 Владан Ерић ссс
1-4 Виолета Ђурђевић ссс,трговац
1-5 Жељко Васиљевић ссс,трговац
1-6 Горан Карановић ссс,бравар
2-1 Ненад Тодоровић ссс, економски техничар
2-2 Вера Гладовић вшс, мед.сестра
2-3 Зорица Ловчевић вшс,директор продаје
2-4 Марија Живковић всс,педагог
2-5 Слађана Живановић вшс,мед.сестра
2-6 Бранкица Брадоњић ссс,израђивач уметничких предмета
2-7 Зорица Стевановић ссс,трговац
3-1 Горан Бабић ссс
3-2 Симић Јагода ссс,мед.сестра
3-3 Јелена Петровић всс
3-4 Гордана Марковић Силић ссс
3-5 Данијела Недић всс,васпитач
3-6 Ружица Арсовић Пантелић ссс
3-7 Анђелка Миловановић ссс,прерађивач млека
4-1 Тања Ђурђевић вшс, администратор
4-2 Мирјана Павловић ссс,санитарни техничар
4-3 Катарина Петровић вшс,економиста
4-4 Слађана Марковић ссс,трговац
4-5 Тамара Мићић ссс,грнчар
4-6 Владан Ракић ссс,пекар
4-7 Славица Ристић ссс, административни радник
5-1 Зорица Пантелић ссс,предузетник
5-2 Јелена Селенић всс,хемијски инжењер
5-3 Милан Сибинчић ссс
5-4 Славица Пантелић ссс
5-5 Гордана Ристивојевић ссс,економски техничар
5-6 Мирјана Инђић ссс,трговац
6-1 Наташа Маровић всс,професор разредне наставе
6-2 Милан Панић ссс
6-3 Гордана Мандић Радосављевић всс,пројектни менаџер
6-4 Живковић Милена ссс,кувар
6-5 Славица Ловчевић ссс
6-6 Зорица Глигорић вшс,књиговођа
7-1 Данијела Муњић всс
7-2 Ивана Јевремовић ссс,ветеринарски техничар
7-3 Бранка Јовичић вшс,инжењер технологије
7-4 Маријета Вујановић всс,економиста
7-5 Зоран Шарчевић ссс,саобраћајни инжењер
7-6 Снежана Новаковић всс
7-7 Зорица Ђурђевић ссс,зубни техничар
8-1 Милица Враштановић ссс,мед.сестра
8-2 Пајић Милица ссс
8-3 Мијаиловић Марија ссс,фризер
8-4 Бајић Слађана ссс,столар
8-5 Алија Беким ссс
8-6 Данијела Гавриловић ссс,козметичар
8-7 Бранимир Миловановић ссс,трговац