Матична школа

ОШ "Стојан Новаковић" почела је да ради 1965. године. По постојању то је најмлађа основна школа у Шапцу, а по броју ученика једна од највећих.

Више

ИО Летњиковац

Школска зграда на Летњиковцу је нова. Почела је са радом 2003. године. Савремена је по простору, опремљена новим наставним кадром...

Више

ИО Горња Врањска

Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је реновирана пре неколико година. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица ...

Више

ИО Поцерски Причиновић

Зграда школе у Поцерском Причиновићу је уређена и реновирана. Школа се састоји од две учионице и канцеларије за наставнике ...

Више

Помоћни радници
Презиме и име Радно место Врста стручности Степен стручности
Максимовић Владан Домар – мајстор одржавања; Одрж. чистоће, Ложач КВ
Вулетић Драган Домар – мајстор одржавања Хемијско-технолошки техничар IV
Стојићевић Јованка Одрж. чистоће Основна школа НКВ
Лукић Нада Одрж. чистоће Зубни техничар НКВ
Танацковић Лепосава Одрж. чистоће Кројач III
Грујић Споменка Одрж. чистоће Виша пољопривредна - ратарство VI – 1
Нинковић Дејан Домар – мајстор одржавања Дрвни техничар IV
Петровић Катарина Помоћни радник Економиста VI – 1
Коларић Верица Помоћни радник Основна школа 0,1
Марјановић Мирјана Одрж. чистоће Банкарски техничар IV
Петровић Гордана Одрж. чистоће Прехрамбени техничар НКВ
Јовановић Аница Одрж. чистоће Трговац – продавац мешовите робе НКВ
Петровић Драгица Одрж. чистоће Основна школа НКВ
Драгојевић Зорка Одрж. чистоће Хемијски техничар IV
Лукић Славица Одрж. чистоће Кројач III
Живановић Олгица Одрж. чистоће Израђивач хемијских производа III
Павковић Данијела Одрж. чистоће Кројач III
Васиљевић Мијодраг Одрж. чистоће Приучени тесар армирач НКВ
Ђурић Давор Домар – мајстор одржавања Машински техничар IV
Малешевић Снежана Одрж. чистоће Основна школа НКВ
Мићић Ацо Домар – мајстор одржавања Столар III