ПЕПСИ служба

Jaсмина Михаиловић, школски психолог
Милијана Ђурић, школски педагог
Катарина Теодоровић, школски психолог

Укратко описати рад стручних сарадника у школи, подразумева и набрајање њихових основних задатака и послова. Међутим, важније је истаћи задовољство које проистиче из свакодневних контаката са људима. Жеља за професионалним приступом истовремено се прожима са жељом за квалитетним међуљудским односима и добром атмосфером. Разговори и сарадња одвијају се са ученицима, њиховим родитељима и колегама. Циљ је увек исти – да се међусобно подучавамо, да сазревамо и напредујемо у знању.
Упознавање са ученицима и њиховим одрастањем, тече кроз индивидуални и групни рад у одељењу. Најзаступљенији проблеми су они везани за учење, однос према ауторитету и поштовању кодекса понашања. Волимо уколико нас консултују када напредују у ваннаставним активностима, спорту и избору будућег позива.
Сарадња са родитељима остварује се већ на почетку школовања детета, на првом родитељском састанку, када им се заједно са одељењским старешином обраћамо речима добродошлице и организовањем међусобног упознавања. Кроз индивидуалне разговоре и тематске родитељске састанке настојимо да им помогнемо у савладавању задатака које носи њихова улога, посебно у узрасту адолесценције.
Заједничким активностима са наставницима подижемо компетенције и настојимо да учење буде активно, а настава занимљива и доступна сваком ученику.
Отворени смо за сва ваша питања и дилеме,

Д О Б Р О    Н А М    Д О Ш Л И !

 

Електронско насиље - приручник