Матична школа

ОШ "Стојан Новаковић" почела је да ради 1965. године. По постојању то је најмлађа основна школа у Шапцу, а по броју ученика једна од највећих.

Више

ИО Летњиковац

Школска зграда на Летњиковцу је нова. Почела је са радом 2003. године. Савремена је по простору, опремљена новим наставним кадром...

Више

ИО Горња Врањска

Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је реновирана пре неколико година. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица ...

Више

ИО Поцерски Причиновић

Зграда школе у Поцерском Причиновићу је уређена и реновирана. Школа се састоји од две учионице и канцеларије за наставнике ...

Више

ПЕПСИ служба

Jaсмина Михаиловић, школски психолог


Милијана Ђурић, школски педагог


Катарина Теодоровић, школски психолог

 

Укратко описати рад стручних сарадника у школи, подразумева и набрајање њихових основних задатака и послова. Међутим, важније је истаћи задовољство које проистиче из свакодневних контаката са људима. Жеља за професионалним приступом истовремено се прожима са жељом за квалитетним међуљудским односима и добром атмосфером. Разговори и сарадња одвијају се са ученицима, њиховим родитељима и колегама. Циљ је увек исти – да се међусобно подучавамо, да сазревамо и напредујемо у знању.
Упознавање са ученицима и њиховим одрастањем, тече кроз индивидуални и групни рад у одељењу. Најзаступљенији проблеми су они везани за учење, однос према ауторитету и поштовању кодекса понашања. Волимо уколико нас консултују када напредују у ваннаставним активностима, спорту и избору будућег позива.
Сарадња са родитељима остварује се већ на почетку школовања детета, на првом родитељском састанку, када им се заједно са одељењским старешином обраћамо речима добродошлице и организовањем међусобног упознавања. Кроз индивидуалне разговоре и тематске родитељске састанке настојимо да им помогнемо у савладавању задатака које носи њихова улога, посебно у узрасту адолесценције.
Заједничким активностима са наставницима подижемо компетенције и настојимо да учење буде активно, а настава занимљива и доступна сваком ученику.
Отворени смо за сва ваша питања и дилеме,
Д О Б Р О    Н А М    Д О Ш Л И !  

Електронско насиље - приручник