Матична школа

ОШ "Стојан Новаковић" почела је да ради 1965. године. По постојању то је најмлађа основна школа у Шапцу, а по броју ученика једна од највећих.

Више

ИО Летњиковац

Школска зграда на Летњиковцу је нова. Почела је са радом 2003. године. Савремена је по простору, опремљена новим наставним кадром...

Више

ИО Горња Врањска

Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је реновирана пре неколико година. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица ...

Више

ИО Поцерски Причиновић

Зграда школе у Поцерском Причиновићу је уређена и реновирана. Школа се састоји од две учионице и канцеларије за наставнике ...

Више

О нама

ОШ ''Стојан Новаковић'' је почела са радом 1965. године. По постојању то је најмлађа основна школа у Шапцу, а по броју ученика једна од највећих. Школа обухвата периферни део града који гравитира према Поцерини и обухвата приградско насеље Летњиковац и села Поцерски Причиновић и Горња Врањска. То значи да школа има матичну школу и издвојене јединице: Летњиковац, Поцерски Причиновић и Горња Врањска.


Матична школа


Школска зграда Матичне школе је изграђена 1965. године и у последњих годину дана је већим делом реновирала унутрашњост (окречене учионице и ходници, комплетно реновиран санитарни чвор, уграђене климе). Настава се одвија у две смене, које су подељене на ученике од 1. до 4. разреда и на ученике од 5. до 8. разреда, који на седам дана мењају смене.

 

 

 


Летњиковац


Школска зграда на Летњиковцу је нова. Почела је са радом 2003. године. Савремена је по простору, опремљена новим наставним средствима, кабинетом за информатику, а однедавно има и СМАРТ учионицу са електронском таблом и пратећом савременом техником. Има салу за физичко васпитање и пространо двориште са спортским теренима. Школа је окружена боровом шумом и налази се у мирном делу насеља. На 50 м од школе, налази се и Парк науке. Удаљена је од Матичне школе 2 км и, што је занимљиво, два пута је већа по броју ученика од Матичне школе. Настава се одвија у две смене, које су подељене на  ученике од 1. до 4. разреда и на ученике од 5. до 8. разреда, који на седам дана мењају смене.


Поцерски Причиновић


Зграда школе у Поцерском Причиновићу је уређена и реновирана. Школа се састоји од две учионице и канцеларије за наставнике. Удаљена је од Матичне школе око 5 км. Школа је четвороразредна са четири одељења која похађају наставу у две смене. Поседује пространо двориште са бетонским тереном за фудбал и кошарку, као и травнати део са боровим дрвећем. Поред школе се налази и фудбалски терен локалног фудбалског клуба, који користе и ученици ове школе. Учионице поседују и компјутере и интернет, које користе у свакодневној настави.

 

 


Горња Врањска


Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је реновирана пре неколико година. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица у 2 смене, које ученици мењају на седам дана наизменично.
Школа има знатно подмлађен наставнички кадар. Последњих година у школу је стигло доста младих, образованих и амбициозних наставника.