Матична школа

ОШ "Стојан Новаковић" почела је да ради 1965. године. По постојању то је најмлађа основна школа у Шапцу, а по броју ученика једна од највећих.

Више

ИО Летњиковац

Школска зграда на Летњиковцу је нова. Почела је са радом 2003. године. Савремена је по простору, опремљена новим наставним кадром...

Више

ИО Горња Врањска

Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је реновирана пре неколико година. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица ...

Више

ИО Поцерски Причиновић

Зграда школе у Поцерском Причиновићу је уређена и реновирана. Школа се састоји од две учионице и канцеларије за наставнике ...

Више

ОШ "Стојан Новаковић"

Ш а б а ц

Војводе Јанка Стојићевића 38 

Тел-факс: 015/ 334 910, 015/ 334-911

Директор: 015/ 339 310

Е-маил: osstojan@gmail.com 

ПИБ: 100083562

Ж. Рач. 840-451660-44

Матични бр. 7170254

Директор школе: 

Милена Вучићевић, дипломирани хемичар

Помоћници директора:

Сања Нинковић професор разредне наставе

Марија Ђерић, дипломирани професор биологије и хемије

Секретар школе:

Сања Јовановић, дипломирани правник

Издвојене школске јединице

Летњиковац

Тел/факс: 015/ 392-481, 392-482

Поцерски Причиновић

Е-маил: osstojanpocerskipricinovic@gmail.com 

Тел: 015/ 391-360

Горња Врањска

Тел: 015/ 395-288

Е-маил: osstojangornjavranjska@gmail.com