Контакт

ОШ "Стојан Новаковић''
Ш а б а ц
Војводе Јанка Стојићевића 38
Тел-факс: 015/ 334 910, 015/ 334-911
Директор: 015/ 339 310
Е-маил: osstojan@gmail.com
ПИБ: 100083562
Ж. Рач. 840-451660-44
Матични бр. 7170254

Директор школе:
Милена Вучићевић, дипломирани хемичар
Помоћници директора:
Сања Нинковић професор разредне наставе
Марија Ђерић, дипломирани професор биологије и хемије
Секретар школе:
Сања Јовановић, дипломирани правник


Издвојене школске јединице

Летњиковац
Тел/факс: 015/ 392-481, 392-482

Поцерски Причиновић
Тел: 015/ 391-360

Горња Врањска
Тел: 015/ 395-288