Izaberite stranicu

ТИМОВИ У ШКОЛИ

Тим за инклузивно образовање

Координатор: Милијана Ђурић

Чланови: Бојана Новаковић Радукић, Тања Трифуновић, Андријана Ковачевић, Мирослав Рувидић, Снежана Павловић, Бранка Ћуповац, Зорица Мицић, Драгица Макевић, Маријана Марковић, Рада Марковић, Нада Тадић, Снежана Стојићевић, Славица Алимпић, Стефани Вечериновић, Светлана Стојићевић, Драгана Васић, Снежана Тодоровић, Катарина Московљевић, Катарина Вујић Вукићевић, Живадинка Веселиновић, Љиљана Копривица Церовић, Аница Сувајџић, Милица Симић, Марина Николић, Снежана Цветковић, Бранка Ковић

Представник Савета родитеља: Нада Мировић

Представник ученичког парламента: Маша Ђурић 7/1

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Координатор: Зоран Петровић

Чланови: матична школа: Живадинка Веселиновић, Данијела Средић Мићић, милијана Ђурић, Сања Јовановић, Дејан Нинковић; ИО Летњиковац: Марија Ђерић, Бојана Новаковић Радукић,Тања Трифуновић, Ацо Мићић; ИО Поцерски Причиновић: Живадинка Веселиновић, Драган Вулетић; ИО Горња Врањска: Живадинка Веселиновић, Зоран Јурошевић, Владан Максимовић

представник Савета родитеља: Сандра Ковачевић

представник Ученичког парламена: Ања Божић 8/4

Тим за самовредновање школе

Координатор: Тања Трифуновић

Чланови: Данијела Марковић, Бојана Новаковић Радукић, Снежана Тодоровић

представник Савета родитеља: Вера Гладовић

представник Ученичког парламена: Теодора Петровић 8/3

Тим за стручно усавршавање и професионални развој

Координатор: Андријана Ковачевић

Чланови: Тамара Милосављевић, Марина Николић, Бранка Ђуповац, Милена Вучићевић, Светлана Стојићевић

представник Савета родитеља: Андријана Мићић

представник Ученичког парламена: Михајло Филиповић 7/6

Тим за екскурзије и наставу у природи

Координатор: Зоран Гајић

Чланови: Весна Милер, Јасмина Павловић, Маријана Марковић, Рада Марковић, Раденка Живановић

Тим за професионалну орјентацију ученика

 Координатор: Снежана Цветковић

Чланови: Владан Симић, Драгана Васић, Зоран Гајић, Милена Живковић, Љиљана Кандић, Зоран Љубишић, Раденка Живановић, Милијана Ђурић, Бојана Новаковић Радукић, Тања Трифуновић

Тим за медијску промоцију школе

Координатор: Марија Ђерић

Чланови: Илија Ел Рабади, Бранка Теодорчевић, Ана Џиновић, Марија Михаиловић

Тим за сарадњу са родитељима

 Координатор: Бојана Новаковић Радукић

Чланови: Сања Лекић, Маја Ђурић, Светлана Којадиновић, Сања Васић, Милена Вучићевић

Тим за организацију и реализацију такмичења

Координатори: Раденка Живановић

Чланови: Зоран Гајић, Милена Живковић, Ана Џиновић, Марија Михаиловић, Данијела Средић Мићић, Данијела Марковић

Тим за социјалну и здравствену заштиту ученика и заштиту животне средине

Координатор: Јелена Гајић

Чланови: Љубица Павловић, Мирјана Миљковић, Сања Васић, Љиљана Антонић, Бојана Новаковић Радукић, Сања Васић, Милица Симић, Мирјана Миљковић

Тим за прославу Дана школе и прославу Св.Саве

Координатор: Сања Цвејић

Чланови: Зоран Јурошевић, Зоран Новаковић, Сретен Божић, Владан Симић, Милица Предић, Љиљана Копривица Церовић, Мирјана Миљковић, Сања Лекић, Светлана Којадиновић, Јелена Ћосић Станковић, Гвозден Ненадовић, Владимир Церовић, Драгица Макевић, Катарина Вујић Вукићевић

Тим за манифестације:

  1. Карневал – Весна Милер, Јасмина Павловић
  2. Дечија недеља – Стефани Вечериновић, Зоран Новаковић, Ана Туфегџић, Љиљана Копривица Церовић, Сара Стојановић, Љубица Павловић, Маја Ђурић
  3. Светски Дан Рома – Љубица Павловић, Маја Ђурић, Наташа Петровић, Стефани Вечериновић, Ана Туфегџић, Сања Лекић, Сара Стојановић
  4. Ликовна колонија – Мирјана Миљковић, Бранка Теодорчевић, Катарина Московљевић, Јелена Жутић, Јелица Стевић, Бранка Ковић, Сања Васић Владимир Церовић, Нада Тадић
  5. Европски дан страних језика – Биљана Дејанић, Актив страних језика
  6. Дан жена – Учитељи и ученици од 1. до 4. разреда у оквиру одељењских заједница
  7. Представа за будуће прваке – Учитељи и ученици 4. разреда ИО Летњиковац

Тим за организовање културно-образовних догађаја „Вече науке и технике“

Стручна већа физике и хемије, истотије и географије

Тим за израду и ажурирање школског сајта, распореда часова и електронског Дневника

Координатор: Илија Ел Рабади

Чланови: Зоран Новаковић, Милена Живковић, Кристина Јеремић

Тим за Фестивал мале драме

Координатор: Сања Цвејић

Чланови: Љиљана Копривица Церовић, Светлана Којадиновић, Јелена Ћосић Станковић, Милица Предић

Тим за вршњачку медијацију

Координатори: Драгана Васић

Чланови: Катарина Московљевић, Бранка Ковић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Координатор: Јасминка Пекић

Чланови: Драгана Васић, Мирјана Церовић, Биљана Дејанић

представник Савета родитеља: Снежана Петаковић

представник Ученичког парламена: Анђела Мучибабић 8/4

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Координатор: Снежана Тодоровић

Чланови: Младен Лазић, Марија Ђерић, Живадинка Веселиновић, Бојана Новаковић Радукић, Милијана Ђурић, Тања Трифуновић, Раденка Живановић, Иван Марковић

представник Савета родитеља: Сузана Стевановић

представник Ученичког парламена: Тијана Ђурђевић 8/4