Izaberite stranicu

САВЕТ РОДИТЕЉА

Разред  и одељење Име и презиме
родитеља
Стручна спрема
1-1 Јелена
Ружичић
ссс,медицинска сестра
1-2 Љиљана
Рисовић
вшс, виша медицинска сестра
1-3   Danka
Wahl
ссс, млекар
1-4 Марина
Рашевић
ссс, медицинска сестра
1-5 Слађана
Тадић
ссс
1-6 Владимир
Бранковић
ссс, руковалац грађевинских машина
1-7 Александар
Неговановић
ссс, електротехничар електронке
1-8 Ана
Анђелић
всс,дипломирани правник
2-1 Сандра
Лукић  
всс,мастер правник
2-2 Снежана
Матић
ссс, економски техничар
2-3 Зоран
Јовановић
ош
2-4 Нада
Бојанић
всс, професор разредне наставе
2-5 Јасмина
Матић
ссс
  2-6/4-6 Беким
Алија
ссс,хемијски техничар
2-7 Мирјана
Шашић
вшс, текстилни инг.  за одевну технологију
3-1 Милена
Милишић
ссс,књиговођа
3-2 Горан
Дукић
ссс,сервисер фискалних каса
3-3 Бранислава
Стипетић
ссс,економски техничар
3-4 Сања
Павловић
вшс
3-5 Виолета
Жунић
ссс, ветеринарски техничар
3-6 Наташа
Митровић
ссс, хемијски техничар
4-1 Јелена
Ђурић
ссс, трговац
4-2 Вера
Гладовић
ссс, медицинска сестра
4-3 Славица
Пантелић
ссс
4-4 Марија
Живковић
всс, педагог
4-5 Светлана
Јанковић
ссс, фармацеутски техничар
4-7 Ивана
Стојићевић
ссс,  електротехничар моторних погона
5-1 Горан
Бабић
ссс,трговац
5-2 Милица
Враштановић
ссс, стоматолошка сестра
5-3 Драгана
Мићић  
ссс,продавац
5-4 Наташа
Арсовић
ссс, трговац
5-5 Снежана
Матић
ссс,израђивач хемијских производа
5-6 Ивана
Шашић
ссс
6-1 Тања
Ђурђевић
вшс, администратор
6-2 Мирјана
Павловић
ссс, ветеринарски техничар
6-3 Јелена
Васић
ссс, економски техничар
6-4 Слађана
Марковић
ссс, трговац
6-5 Тамара
Мићић
ссс, економски техничар
6-6 Љиљана
Крсмановић
всс,виша медицинска сестра
6-7 Маријана
Филиповић
ссс
7-1 Ана
Васић
ссс
7-2 Сузана
Туфегџић
ссс, трговац
7-3 Ана
Теодоровић
ссс,економски техничар
7-4 Гордана Мандић Радосављевић всс,пројектни менаџер
7-5 Жељко
Пантелић
ссс,хемијски лаборант
8-1 Наташа
Маровић
всс,професор разредне наставе
8-2 Мирјана
Марковић
ссс
8-3 Горан
Џагић
ссс, професионално војно лице, авиомеханичар
8-4 Весна
Пантелић
ссс
8-5 Јулија
Васић
ош
8-6 Зорица
Глигорић
ссс,књиговођа