Izaberite stranicu

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Драги моји ученици, правите групе и одредите представника који ће мени слати ваше извештаје, радове, одговоре и сл. на е-маил адресу gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на мобилни тел.0693370894. ОБАВЕЗНО ПРАТИТЕ НАСТАВУ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ КАНАЛИМА ЗА НАСТАВУ ОД КУЋЕ.
Ученици наставнице Маје Мићић прате упутства наставнице Милене Гавриловић а своје радове, одговоре и сл. шаљу наставници Маји на мејл: majamicic10573@gmail.com или на Вибер групу 0600349137

ХОРСКА СЕКЦИЈА

Драги ученици, чланови хора, у овим условима кад не можемо певати заједно, можемо слушати. ДАЈЕМ ВАМ СПИСАК ХОРСКИХ КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ: CD 1 за 5. разред пример 3; CD 1 за 6. разред пример 37; CD 1 за 7. разред пример 2 и 19; CD 1 за 8 разред пример 8; УЖИВАЈТЕ У МУЗИЦИ И ПОКУШАЈТЕ ДА ЗАПИШЕТЕ КРАТКА ЗАПАЖАЊА У СВЕСКУ ЗА МУЗИЧКО. УКОЛИКО НЕМАТЕ CD, ПОТРАЖИТЕ ХОРСКУ МУЗИКУ НА ИНТЕРНЕТУ. ПОЗДРАВ.

ВАША НАСТАВНИЦА М.ГАВРИЛОВИЋ

5. разед

ТЕМА: Хумореска – А. Дворжак

ЗАДАЦИ:

1. Слушати CD3/18

2. Уписати у дневник слушања музике (уџбеник стр.124.)

3. Одговори наставници: а)Ко изводи композицију? б)Шта дочарава? в) Колико тема има?

6. разред

ТЕМА: Мачји канон – из Француске (трогласни канон)

ЗАДАЦИ: 1.Слушати CD3/31 (уџбеник стр. 75)

2. ОДГОВОРИ: а)У ком је тоналитету? б)Колико мелодија има? в)Како се понашају гласови у канону?

7. разред

ТЕМА: Ђелем, Ђелем (ромска песма)

ЗАДАТАК:

1. Слушати CD1/30 (уџбеник стр. 61)

2.Одговори: а)Ко изводи песму? б)У ком тоналитету је записана? в)Тактови 2/4 и 3/4 су прости или сложени?

8. разред

ТЕМА: Самостални рад (музика на филму, радију и телевизији)


5. разред

ТЕМА: Филмска музика (Господар прстена – Х. Шор)

ЗАДАЦИ:

1. Слушати CD3/24, 25

2. Упиши композ. у дневник слушања (уџбеник стр.126)

3. Одговори наставници: а)Који оркестар изводи? б)Шта дочаравају удараљке? в)Да ли се чују хор и солисти?

6. разред

ТЕМА: Коробушка (из Русије) уџбеник стр. 72.

ЗАДАЦИ:

1. Слушати CD1/28

2. Одреди такт и тоналитет

3. Одговори наставници: а)Који је тоналитет? б)прост или сложен такт? в)Облик песме је аб или абц?

7. разред

ТЕМА: Креће се лађа француска (солунска)

ЗАДАЦИ:

1. Слушати CD1/14

2. Прост или сложен такт?

3.Тоналитет је Ц-дур или а-мол?

8. разред

ТЕМА: МУЗИКА У СЛУЖБИ МЕДИЈА (УРАДИТИ РЕФЕРАТ)


5. разред

ТЕМА: РОМАНТИЗАМ У МУЗИЦИ (Лирске свите „Пролеће“ – Е. Григ)

ЗАДАЦИ:

1. Слушати CD3/13, 16, 18, 19

2. Уписати у дневник слушања музике CD3/ 16

3. Одговори наставници: а) Ко изводи композицију?  б)У ком је муз.облику?

6. разред

ТЕМА: Нотни систем (молске лествице)

ЗАДАЦИ:

1. Упореди дмол природни и хармонски (стр.60 и 62)

2. Запиши обе лествице у нотну свеску и обележи полустепене и главне ступњеве;

3. Одговори наставници: а)Ком дуру је паралелан дмол? б)Коју снизилицу носи д-мол? в) Који тон је повишен у хармониском дмолу?

7. разред

ТЕМА: ТАМО ДАЛЕКО (СОЛУНСКА)

ЗАДАЦИ:

1.Слушати CD1/15

2. Запиши у дневник слушања музике

3. Одговори наставници: а)Да ли је ово облик аб или аба? б)Да ли је песма у прир. или харм. молу? в)У ком је тоналитету: Ас-дур или ф-мол?

8. разред

ТЕМА: МУЗИКА У СЛУЖБИ МЕДИЈА (уџбеник стр.103 – 106)

Напиши кратак реферат


5. разред

ТЕМА: Мала ноћна музика – Моцарт

ЗАДАТАК:

1. Слушати CD3/11 и 12;

2. Уџбеник стр. 122 – прочитај;

3. Одговори наставници: а) Које инструменте чујеш? б) Који став је брзи, а који умерени? ц) Да ли је ово камерна композиција или соната?

6. разред

ТЕМА: Зелени рукави (из Енглеске 16. век)

ЗАДАТАК:

1. Слушати CD1/25;

2. Читај нотни текст (уџбеник стр.65);

3. Одговори наставници: а)Да ли је ово обичан мол или дорска лествица? б) Који тон по реду је разрешен? ц)16. век је класицизам или ренесанса?

7. разред

ТЕМА: Увело лишће – Џ.Козма;

ЗАДАТАК:

1.Слушати CD1/24;

2.Упореди е-мол природни и хармонски (уџбеник стр.46 и 47)

3.Одговори наставници: а)Који тон је повишен у харм.молу? б)Да ли је такт прост или сложен? ц)Да ли 5. ступањ носи мол или дур?

8. разред

ТЕМА: Сусретања (радијска музика)

ЗАДАТАК:

1.Слушати CD3/9-12 ;

2. Препиши у дневник слушања музике уоквирени део (слушање)

3.Одговори наставници: Каква је улога и намена ове музике?


МУЗИЧКА КУЛТУРА – УПУТСТВА

5. разред

ТЕМА: Класицизам (Моцарт – Мала ноћна музика)

ЗАДАЦИ:

1. Слушати CD 3/11;

2. Уписати у дневник слушања музике (уџбеник стр.121,122);

3. Одговори наставници: а) Ко су најпознатији композитори класицизма? б) Који састав инстр. изводи композицију? в)Које су врсте композиција популарне у класицизму?

6. разред

ТЕМА: Небо је тако ведро – староградска;

ЗАДАЦИ:

1. Слушати CD 1/24;

2.Анализирај песму (уџб.стр.63)

3.Одговори наставници: а)У ком томалитету је песма? 2. Да ли је такт прост или сложен? 3. Муз.облик је аб или аба?

7. разред

ТЕМА: Увело лишће – Џ. Козма;

ЗАДАЦИ:

1.Слушати CD 1/24;

2.Анализирај песму (уџбеник стр. 46, 47);

3.Одговори: а) Да ли је прост или сложен такт? б)Облик песме је аба или абц? в)У ком је тоналитету песма?

8. разред

ТЕМА: Филмска музика;

ЗАДАЦИ: Прочитати у уџбенику стр.103-105; Одговори: а)Кад је почело стварање филмске музике; б) Познате светске нумере из филмова; в)Познате домаће нумере из филмова


5. разред

ТЕМА: Музичке лествице („Ми смо деца весела“ – народна)

УПУТСТВО ЗА РАД:

1. Слушати CD1 пример 38

2. Одреди тоналитет и запиши у нотну свеску 

3. Одговори наставници: а)Песма је у C или F дуру?  б) Облик песме је aba или abc? в)такт је прост или сложен?

6. разред

ТЕМА: Инструменти са диркама („Стари замак“) – Мусоргски

УПУТСТВО ЗА РАД:

1. Слушати CD2 пр.20;

2. Уписати у дневник слушања музике

3. Проучити у уџбенику стр.107-115;

4. Одговори наставници: а)Из ког већег дела је Стари замак? б)Наброј инструменте са диркама; в) Који од наведених инструмената је удараљка?

7. разред

ТЕМА: МУЗИКА КЛАСИЦИЗМА (ИX симфонија, Ода радости – Бетовен)

УПУТСТВО ЗА РАД:

1. Слушати CD1 пр21 ;

2. Уписати у дневник слушања музике (уџбеник стр. 40);

3. Одговори наставници: а)По чему је јединствена ова симфонија? б)Облик песме је aba или abc? в) Чија је химна Ода радости?

8. разред

ТЕМА: ФИЛМСКА МУЗИКА (Девојко мала – Д.Краљић)

УПУТСТВО ЗА РАД:

1. Слушати CD1 пример 24;

2. Уписати у дневник слушања музике;

2. Одреди тоналитет (уџбеник стр.47)

3. Одговори наставници: а)У ком је тоналитету песма? б)Који део се понавља,а б или а ?

3.У ком реду песме је ТРИОЛА?


5. РАЗРЕД

ТЕМА: ПРОЛЕЋЕ У МУЗИЦИ (Пролеће у шуми – песма из Финске)

УПУТСТВО ЗА РАД:

1. СЛУШАТИ CD 1, пример 37 (уџбеник стр.73)

2. ЗАПИСАТИ ПОДАТКЕ У ДНЕВНИК СЛУШАЊА МУЗИКЕ (и лествицу)

3. ОДГОВОРИ НАСТАВНИЦИ: а) У КОМ ТОНАЛИТЕТУ ЈЕ ПЕСМА?  б) ОБЛИК ПЕСМЕ ЈЕ аб или абц? в) КО ИЗВОДИ ПЕСМУ НА СНИМКУ?

6. РАЗРЕД

ТЕМА НАРОДНА ПЕСМА (Све птичице запевале)

УПУТСТВО ЗА РАД:

1. СЛУШАТИ CD 1 ПРИМЕР 22 (уџбеник стр.60)

2. ОДРЕДИ ТОНАЛИТЕТ И ЗАПИШИ У ДНЕВНИК СЛУШАЊА МУЗИКЕ

3. ОДГОВОРИ НАСТАВНИЦИ: а) У КОМ ТОНАЛИТЕТУ ЈЕ ПЕСМА? б) ОБЛИК ПЕСМЕ ЈЕ аб или аба?

4. НАБРОЈ ЈОШ НЕКОЛИКО НАРОДНИХ ПЕСАМА!

7. РАЗРЕД

ТЕМА: МУЗИКА КЛАСИЦИЗМА (Соната Валдштајн – Бетовен)

УПУТСТВО ЗА РАД:

1. СЛУШАТИ CD 3 пример25 (уџбеник стр.123 и 119)

2. НАБРОЈ У СВЕСКУ МУЗИЧКЕ ОБЛИКЕ КЛАСИЦИЗМА

3. ОДГОВОРИ НАСТАВНИЦИ: а) КО СВИРА СОНАТУ? б) КО СВИРА СИМФОНИЈУ? в) КО СВИРА КОНЦЕРТ? г) КО СВИРА КВАРТЕТ И КВИНТЕТ?

8. РАЗРЕД

ТЕМА: ЗАБАВНА МУЗИКА (Њујорк, Њујорк – Џ. Кандер)

УПУТСТВО ЗА РАД:

1. СЛУШАТИ CD 3 примере 2 и 3; CD 3 пример 5

2. ЗАПИСАТИ ПРВИ ПРИМЕР У ДНЕВНИК СЛУШАЊА МУЗИКЕ

3. ОДГОВОРИ НАСТАВНИЦИ: а) ШТА ЈЕ ШЛАГЕР? б) ШТА ЈЕ ШАНСОНА? в) НАВЕДИ НЕКЕ ПОЗНАТЕ ИЗВОЂАЧЕ ШЛАГЕРА И ШАНСОНА!


5. разред

ТЕМА: Српска уметничка музика (Јагње моје – С. Шрам)

ЗАДАЦИ:

1.Слушати CD 2,пример 23, 24, 28 и CD 3 пример 1

2. Записати податке у дневник слушања музике пр CD3 бр1

3.Анализирај песму у уџбенику стр.72

4.Одговори и пошаљи свом наставнику: а)У ком тоналитету је песма? б)Облик песме је аба или аб? ц)Ко изводи: Војвођ. свиту; 5 руковет; Балканске игре?

6. разред

ТЕМА: ИНСТРУМЕНТИ СА ДИРКАМА (Где је онај цветак жути – Перголези)

Задаци:

1.Слушати CD1/23 И CD2/20 (остале из уџбеника стр. 104-107 по избору)

2.Записати у дневник слушања музике пример CD2/20

3.Уџбеник стр. 61 и 103-115

4.Одговори на питања свом наставнику: а)Ко изводи ову песму? б)У ком тоналитету је песма (стр61)? ц)Наброј инструменте са диркама!

7. разред

ТЕМА: Музика класицизма (Мала ноћна музика – В. А. Моцарт)

ЗАДАЦИ:

1.Слушати CD2/7(CD1/21 и CD3/25) – Интернет по избору

2.Записати у дневник слушања музике први пример

3.Уџбеник стр. 119-123

4.Одговори свом наставнику: а)Који период је класицизам у музици? б)Најзначајније врсте композиција класицизма ц)Три најпознатија композитора класицизма су?

8. разред

ТЕМА: РОК МУЗИКА ( All my loving – Битлси)

Задаци:

1.Слушати CD2/14,33,34 И CD3/1 (Интернет по избору)

2.Записати податке у дневник слушања музике CD2/34

3.Уџбеник стр. 97,98,99

4.Одговори на питања свом наставнику: а)Из какве музике се развио Рок? б)Уобичајени инструменти у рок саставима ц)Познати рок извођачи и групе

5. Разред

 Наставна тема: ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА (Грлица)-С.Христић              

Задатак:

1. Слушати CD3, пр.3 и 4

2. Прочитати у уџбенику стр.119

3. Уписати податке у дневник слушања музике

4. Одговорити на питања: а)Која је то врста композиције? б)Који инстр.нађачава оркестар и кога представља в)Да ли је то дувачки или симфонијски оркестар? (Можете одговарати и као група) на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

6. Разред

ТЕМА: Слушање и певање – „Ода радости“ – Лудвиг ван Бетовен;

Задатак:

 1. Слушати CD 1,пр.20;

2. Уписати податке и запажања у дневник слушања музике;

3. Прочитати нотни текст у уџбенику, стр.55 (одреди тоналитет)

4. Упиши у нотну свеску лествицу;

5. Одговори на питања: а)Коју снижену ноту има ова лествица? б)Облик песме је аб или абц? в)Ко изводи симфонију(солисти и хор су овде изузетак), који оркестар? (Можете одговарати као група на имеил) на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

7. Разред

Тема: Барокна музика (Токата и фуга д-мол) – Ј .С. Бах

Задатак:

1. Слушати CD 2, пр.36

2. Уписати податке и запажања у дневник слушања музике

 3. Слушање + Барокна музика по избору (интернет)

4.Одговори :а)Који период обухвата барок у музици? б)Наброј музичке облике барока в)Најпознатији композитори барока (Можете одговорити и као група једном меил поруком) на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

8. Разред

Тема: ЏЕЗ МУЗИКА (Врањанка -Токовић – Илић)

Задатак:

1. Слушати CD 2, пр.27

2.Записати податке у дневник слушања музике

3.Слушање + ЕТНО ЏЕЗ (Интернет)

4.Одговори на питања: а)Шта је етно џез? б)Наброј познате композиторе џеза в)Наброј инструменте џеза (Можете слати одговоре као група) на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

За 5. разред:

Наставна јединица: МУЗИКА АНТИКЕ


Упутство:

1. Слушати CD2 пр. 16, 17, 18, 19


2. Прочитати у уџбенику(стр.98-103)


3. Записати запажања у дневник за пример 19(ЦД)


4. Одговорити наставници да ли сте урадили задато на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс поруком на број: 0693370894


Срећно и успешно учење на даљину!
Милена Гавриловић

За 6. разред

Наставна јединица: МУЗ.ОБЛИЦИ РЕНЕСАНСЕ

Упутство за учење:

1. Слушати CD2, пр.8, 9, 10, 11

2. Прочитати у уџбенику (стр.96-98)

3. Записати у дневник слуш. муз. запажања за пример бр 9 са CD

4. Слушање + ChineseAnsient Music

5. Пошаљите наставници поруку колико сте задатог урадили на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

Срећна и успешна настава на даљину

За 7. разред

Тема за ову седмицу је МУЗИКА РЕНЕСАНСЕ наставна јединица: ГРЕЕНСЛЕЕВЕС

Ваш задатак је:

1.Слушати CD 1 пр.23 и 24

2. Записати у дневник пр.23 и запажања

3. Прочити нотни текст у уџбенику стр. 44, а на стр 45. лествице упоредити

4 .Одговори на питања: а) Која те то лествица? б) Који тон се разликује од е-мола? ц) Облик песме је: аб или аба ?

Одговоре из бр 4 шаљите петком, појединачно или у групи са наведеним именима чланова, на адресу:
gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

За 8. разред

Тема ове седмице је ЦРНАЧКА ДУХОВНА МУЗИКА

наставна јединица КАД СВЕЦИ МАРШИРАЈУ

Ваш задатак је:

1.Слушати CD 1 пр.22 и CD2 пр.29

2. Записати у дневник под. и запажања

3. Прочитати нотни текст из уџб.стр.43

4. Одговорити на питања: а) Шта је извориште џеза (кључне речи) б) Облик песме је: аб или абц? ц) Тоналитет је Г-дур или е-мол?

Одговоре из бр 4 шаљите суботом, појединачно или у групи са наведеним именима чланова, на адресу:
gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

МУЗИЧКА КУЛТУРА-РАСПАРЕД СЛАЊА ОДГОВОРА УЧЕНИКА НАСТАВНИЦИ: Понедељак: V-1, 2, 6 Уторак: V-3, 5 Среда: VI-1, 2, 7 Четвртак: VI-3, 4 ,5 Петак: VII-1, 5 Субота: VIII-1, 6 појединачно или у групама, поздрав и успех у раду, наст. Милена Г.