МУЗИЧКА КУЛТУРА

Драги ученици, седмично ћете моћи на овом сајту да видите упутства за рад код куће за предмет музичка култура и задатке које пишете у нотну свеску. Питања и одговоре шаљите једном у две недеље смс поруком на број 069 3370894. ОБАВЕЗНО ПРАТИТЕ НАСТАВУ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ КАНАЛИМА ЗА НАСТАВУ ОД КУЋЕ.
Ученици наставнице Маје Мићић прате упутства наставнице Милене Гавриловић а своје радове, одговоре и сл. шаљу наставници Маји на мејл: majamicic10573@gmail.com или на Вибер групу 0600349137

наст. музичке културе Милена Гавриловић

5. Разред

 Наставна тема: ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА (Грлица)-С.Христић              

Задатак:

1. Слушати CD3, пр.3 и 4

2. Прочитати у уџбенику стр.119

3. Уписати податке у дневник слушања музике

4. Одговорити на питања: а)Која је то врста композиције? б)Који инстр.нађачава оркестар и кога представља в)Да ли је то дувачки или симфонијски оркестар? (Можете одговарати и као група) на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

6. Разред

ТЕМА: Слушање и певање – „Ода радости“ – Лудвиг ван Бетовен;

Задатак:

 1. Слушати CD 1,пр.20;

2. Уписати податке и запажања у дневник слушања музике;

3. Прочитати нотни текст у уџбенику, стр.55 (одреди тоналитет)

4. Упиши у нотну свеску лествицу;

5. Одговори на питања: а)Коју снижену ноту има ова лествица? б)Облик песме је аб или абц? в)Ко изводи симфонију(солисти и хор су овде изузетак), који оркестар? (Можете одговарати као група на имеил) на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

7. Разред

Тема: Барокна музика (Токата и фуга д-мол) – Ј .С. Бах

Задатак:

1. Слушати CD 2, пр.36

2. Уписати податке и запажања у дневник слушања музике

 3. Слушање + Барокна музика по избору (интернет)

4.Одговори :а)Који период обухвата барок у музици? б)Наброј музичке облике барока в)Најпознатији композитори барока (Можете одговорити и као група једном меил поруком) на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

8. Разред

Тема: ЏЕЗ МУЗИКА (Врањанка -Токовић – Илић)

Задатак:

1. Слушати CD 2, пр.27

2.Записати податке у дневник слушања музике

3.Слушање + ЕТНО ЏЕЗ (Интернет)

4.Одговори на питања: а)Шта је етно џез? б)Наброј познате композиторе џеза в)Наброј инструменте џеза (Можете слати одговоре као група) на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

За 5. разред:

Наставна јединица: МУЗИКА АНТИКЕ


Упутство:

1. Слушати CD2 пр. 16, 17, 18, 19


2. Прочитати у уџбенику(стр.98-103)


3. Записати запажања у дневник за пример 19(ЦД)


4. Одговорити наставници да ли сте урадили задато на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс поруком на број: 0693370894


Срећно и успешно учење на даљину!
Милена Гавриловић

За 6. разред

Наставна јединица: МУЗ.ОБЛИЦИ РЕНЕСАНСЕ

Упутство за учење:

1. Слушати CD2, пр.8, 9, 10, 11

2. Прочитати у уџбенику (стр.96-98)

3. Записати у дневник слуш. муз. запажања за пример бр 9 са CD

4. Слушање + ChineseAnsient Music

5. Пошаљите наставници поруку колико сте задатог урадили на адресу: gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

Срећна и успешна настава на даљину

За 7. разред

Тема за ову седмицу је МУЗИКА РЕНЕСАНСЕ наставна јединица: ГРЕЕНСЛЕЕВЕС

Ваш задатак је:

1.Слушати CD 1 пр.23 и 24

2. Записати у дневник пр.23 и запажања

3. Прочити нотни текст у уџбенику стр. 44, а на стр 45. лествице упоредити

4 .Одговори на питања: а) Која те то лествица? б) Који тон се разликује од е-мола? ц) Облик песме је: аб или аба ?

Одговоре из бр 4 шаљите петком, појединачно или у групи са наведеним именима чланова, на адресу:
gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

За 8. разред

Тема ове седмице је ЦРНАЧКА ДУХОВНА МУЗИКА

наставна јединица КАД СВЕЦИ МАРШИРАЈУ

Ваш задатак је:

1.Слушати CD 1 пр.22 и CD2 пр.29

2. Записати у дневник под. и запажања

3. Прочитати нотни текст из уџб.стр.43

4. Одговорити на питања: а) Шта је извориште џеза (кључне речи) б) Облик песме је: аб или абц? ц) Тоналитет је Г-дур или е-мол?

Одговоре из бр 4 шаљите суботом, појединачно или у групи са наведеним именима чланова, на адресу:
gavrilovicmilena65@gmail.com или смс на тел.0693370894

МУЗИЧКА КУЛТУРА-РАСПАРЕД СЛАЊА ОДГОВОРА УЧЕНИКА НАСТАВНИЦИ: Понедељак: V-1, 2, 6 Уторак: V-3, 5 Среда: VI-1, 2, 7 Четвртак: VI-3, 4 ,5 Петак: VII-1, 5 Субота: VIII-1, 6 појединачно или у групама, поздрав и успех у раду, наст. Милена Г.