Матична школа

ОШ "Стојан Новаковић" почела је да ради 1965. године. По постојању то је најмлађа основна школа у Шапцу, а по броју ученика једна од највећих.

Више

ИО Летњиковац

Школска зграда на Летњиковцу је нова. Почела је са радом 2003. године. Савремена је по простору, опремљена новим наставним кадром...

Више

ИО Горња Врањска

Школа у Горњој Врањској је смештена у згради која је реновирана пре неколико година. Налази се у центру села. Настава се одвија у 5 учионица ...

Више

ИО Поцерски Причиновић

Зграда школе у Поцерском Причиновићу је уређена и реновирана. Школа се састоји од две учионице и канцеларије за наставнике ...

Више

Школска документа

Годишњи план

 

Школски пројекти

 

Извештај о раду школе

 

Извештај о раду директора

 

Летопис

 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

 

Правилник о стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

 

Стручно упутство о начину пружања додатне подршке у образовању

 

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

 

Правилник о похваљивању

Електронски дневник

Табела за разредне старешине

 

Табелу послати на e-mail: osstojan.esdnevnik@gmail.com