Шта су нам предности?


Простране и светле учионице


Нова опрема и наставна средства


Велика и пространа дворишта са обиљем зеленила


Млад, стручан и  амбициозан наставнички кадар


Информатичке учионице и интернет у матичној школи и издвојеним јединицама


СМАРТ учионица са електронском таблом и осталом савременом техником за образовни процес


Добро организован рад стручних сарадника и осталих служби у школи


Четири страна језика: енглески, руски, немачки и француски


Ученички клуб и ученички парламент


Пројекат "Школа без насиља"


Могућност отварања боравка

 

 

 

 

 

 

.